"torg" vertalen - Engels

SV

"torg" in het Engels

SV torg
volume_up
{onzijdig}

1. handel

torg (ook: marknadsplats, salutorg)
volume_up
market {znw.}
Mr President, I would ask you to ensure that we have order in this House, since we are not at a market.
Alla marknader – även den enklaste marknad på ett torg – har regler, och det är precis det som vi menar med den sociala marknadsekonomi som vi har inom EU.
Any market – even the simplest market on the market square – has rules and that is exactly what we mean by the social market economy we have in Europe.
Vi kommer kanske att behöva ge mindre pengar till att betala för asfaltering av torg och ha färre förbifartsleder, och i stället samfinansiera mer energieffektivitet.
We will perhaps have to provide less money for paving market places and have fewer bypasses, but instead, we will cofinance more energy efficiency.

2. ander

volume_up
square {znw.}
Agora är grekiska för torg eller samlingsplats, och Materiae är precis vad det låter som.
Agora is Greek for square or meeting place, and Materiae is just what it sounds like.
Stöder vi Kina eller Himmelska fridens torg?
Are we on the side of China or Tiananmen Square?
Föredraganden Hélène Flautre har nämnt vapenembargot mot Kina som infördes efter massakern på Himmelska fridens torg.
The rapporteur, Mrs Flautre, has mentioned the China arms embargo imposed in the wake of the Tiananmen Square Massacre.
torg (ook: marknadsplats)
volume_up
agora {znw.}
Agora är grekiska för torg eller samlingsplats, och Materiae är precis vad det låter som.
Agora is Greek for square or meeting place, and Materiae is just what it sounds like.
Agora Link - ett "torg" av forskningsmiljöer, industrinätverk och medicinsk verksamhet som skapas i samverkan mellan Linköpings universitet och näringslivet.
Agora Link - a "square" of research environments, industry networks and medical activities created in a joint effort between Linköping University and industry.
torg (ook: öppen plats, rundel)
volume_up
circus {znw.} [Br. Eng.]
Följande dag firade man på Times Square och Piccadilly Circus; jublande folkmassor dansade på Champs-Elysées och städernas torg i de allierade länderna.
The next day, celebrations erupted in Times Square and Piccadilly Circus; cheering crowds danced along the Champs-Elysées and the town squares throughout the allied world.
volume_up
pitch {znw.} [Br. Eng.]
torg (ook: affärscentrum)
volume_up
plaza {znw.}
(Skratt) Sen så gav staden Amsterdam oss ett torg och bad oss göra någonting.
(Laughter) And then the city of Amsterdam gave us a plaza and asked us to do something.
Medan vi byggde upp allt detta, under den veckan med dom hundra frivilliga, så blev flera av dom boende grannarna runt torget fästa vid det och tyckte om det väldigt mycket.
While we built all this up during that week, with the 100 volunteers, a good number of the neighbors surrounding the plaza got very close to it and quite loved it.

Synoniemen (Zweeds) voor "torg":

torg
Swedish

Voorbeeldzinnen voor "torg" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishÄn en gång ger sig kvinnor i hela världen ut på gator och torg, precis som för 100 år sedan.
Women the world over are again coming out onto the streets, just like 100 years ago.
SwedishFiskarna är ute på gator och torg i Bryssel och i våra medlemsstater.
The fishermen are on our streets in Brussels and in our Member States.
SwedishEtt annat konkret förslag är att döpa gator och torg i våra städer efter Neda Agha-Soltan.
Another tangible proposal is to name streets or squares in our cities after Neda Agha-Soltan.
SwedishI början av denna vecka visade stora skaror människor sitt missnöje mot detta på gator och torg.
That is why the residents of Hong Kong came out on the streets en masse at the beginning of this week.
SwedishDu kan hjälpa till att stoppa detta arabiska Himmelska fridens torg.
You can help to stop this Arab Tiananmen.
SwedishWang Nan dog på Himmelska fridens torg, och hennes mor arresterades för att ha tagit emot ett paket med T-shirtar.
Her mother was arrested for receiving a parcel of T-shirts.
SwedishDetta tvingade folket ut på gator och torg för att kräva bättre villkor, interna reformer och ett närmande till Europeiska unionen.
When the dough is ready it then depends on how you shape it for it to become a good loaf.
SwedishIngen uppmanar till ett borttagande av kors från kyrkor, torg eller flaggor, som en av ledamöterna obetänksamt sade.
No one is calling for the removal of crosses from churches, squares or flags, as one fellow Member rashly said.
SwedishMen i Kina har denna dag kommit att symbolisera förtryck, eftersom det är årsdagen av tragedin på Himmelska fridens torg.
If China can build railways of this kind, then it could also improve the living conditions of its prisoners.
SwedishVad som pågår där är ingenting mindre än ett arabiskt Himmelska fridens torg - jag har inga andra ord för att beskriva det.
What is happening there - and I have no other words to describe it - is nothing less than an Arab Tiananmen.
SwedishEn arabisk motsvarighet till massakern på Himmelska fridens torg.
SwedishMen i Kina har denna dag kommit att symbolisera förtryck, eftersom det är årsdagen av tragedin på Himmelska fridens torg.
In China, however, this date has become a symbol of repression, since it is the anniversary of the Tiananmen tragedy.
SwedishRedan efter några få dagar fanns det ström igen; städerna fick en chans i och med att gator och torg röjdes fria.
The electricity supply was restored within days and towns were able to get back on their feet as streets and squares were cleared.
SwedishFrölunda Torg är ett köp- och stadsdelscentrum med över hundra butiker, restauranger och caféer samlade under ett och samma tak.
Frölunda Torg is a shopping center located in the city district with over a hundred shops, restaurants and cafés all under one roof.
SwedishWang Nan dog på Himmelska fridens torg, och hennes mor arresterades för att ha tagit emot ett paket med T-shirtar.
How many more tragedies and statistics will it take for the world to start taking notice of the violations of human rights being perpetrated in China?
SwedishPå Kairos, Tunis och Benghazis torg och gator är kvinnorna en viktig del av revolutionerna.
In the squares and streets of Cairo, Tunis and Benghazi, women have been, and continue to be, an important part of the revolutions.
SwedishMaterialvetenskap är ett av de främsta forskningsområdena på universitetet – så varför har inte detta torg skapats för länge sedan?
Materials science is one of the Linköping University’s (LiU) leading fields of research so why wasn’t this place created a long time ago?
SwedishI samband med en ombyggnation av Frölunda Torg installerades ett bevakningssystem bestående av ett 50- tal nätverkskameror från Axis Communications.
In connection with the renovation of Frölunda Torg, a surveillance system consisting of about 50 Axis network cameras were installed.
SwedishVi får inte blanda samman Black Block, som ville att det skulle bli våld, med de personer som utövade sin rätt att demonstrera på gator och torg.
We should not confuse the Black Block that was looking for violence with those who were exercising their right to demonstrate in the streets.
SwedishLäget är mycket spänt, och mycket av rasmassorna från den mycket våldsamma jordbävningen den 12 januari ligger kvar på gator och på torg.
The tension is extremely high, and much of the rubble caused by the very violent earthquake of 12 January remains on the streets and in the town squares.