"taktisk" vertalen - Engels

SV

"taktisk" in het Engels

SV taktisk
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

taktisk
Det är en taktisk nödvändighet att inte skapa problem i detta sammanhang.
There is a tactical necessity not to create the problem.
En precisionsbomb med taktisk kärnladdning.
A precision tactical nuclear device.
We'll need special tactical equipment.

Voorbeeldzinnen voor "taktisk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishAngränsande Sydafrika hävdar att de tillämpar taktisk diplomati, men den är så taktisk att den inte ens hörs i Zimbabwe.
Neighbouring South Africa claims to be applying tacit diplomacy, but it is so tacit that it is not even being heard in Zimbabwe.
SwedishDet stämmer att ni åtminstone lyckats med en taktisk nyhet: ni lyckades splittra jordbruksutskottet eftersom samtliga fem betänkanden har förkastats.
It is true that you have at least achieved something new tactically speaking in that you have succeeded in dividing the Committee on Agriculture.
SwedishVi välkomnar även att pilotprojektet om taktisk reservation av brandbekämpande plan i framtiden skulle kunna bli ett ingripande organ.
We also welcome the fact that the pilot project of tactically reserving fire-fighting planes could, in future, really become an intervention body, which I do think is important.