"ta kål på" vertalen - Engels

SV

"ta kål på" in het Engels

SV ta kål på
volume_up
{werkwoord}

ta kål på (ook: döda, avliva, mörda, slå ihjäl)
För man får ju inte ta kål den guldhöna som turismen är.
We must not kill the goose that lays the golden egg of tourism.
Är det verkligen rätt tillfälle att ta kål arbetsgivarna och beröva underleverantörerna deras största kunder?
Is this the time to kill off employers and deprive sub-contractors of their main clients?
Men allt detta räckte inte för att ta kål oss så de såg över den gemensamma jordbrukspolitiken.
But all of that was not enough to kill us off, so they overhauled the common agricultural policy.
ta kål på (ook: äta upp, upphöra, polera, avsluta)
Ett massinflöde av turkar och exploderande parallella samhällen skulle en gång för alla ta kål EU.
A mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
ta kål på (ook: döda, ta livet av)
Är det verkligen rätt tillfälle att ta kål arbetsgivarna och beröva underleverantörerna deras största kunder?
Is this the time to kill off employers and deprive sub-contractors of their main clients?
En utvärdering skulle också ta kål idén som säger att tredje världens länder skulle få det bättre.
It would also kill off the idea which says that the future of third-world countries would be improved.

Synoniemen (Zweeds) voor "ta kål på":

ta kål på

Vergelijkbare vertalingen voor "ta kål på" in Engels

ta werkwoord
kål zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
English
bijwoord
English
voorzetsel
kal bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
English
tå- bijvoeglijk naamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "ta kål på" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishVi ska till Vegas... och ta kål en heroinkung som heter Savage Henry.
We're goin ' to Vegas... to croak a scag baron named Savage Henry.
SwedishDet är tanken på att ta kål våra gamla demoner och fiendskap genom europeisk integration.
It is the idea of overcoming the demons and enmities of the past through European integration.
SwedishDet skulle då äntligen ta kål argumentet att vi behöver invandringen för att motverka bristen på barn.
The argument that we need immigration to counter the lack of children would then finally be superfluous.
SwedishJag vill verkligen ta kål misstanken om att vi talar om någonting som måste formaliseras i framtiden.
I should like to banish totally the suspicion that we might be discussing something which would then require formalisation.
SwedishJag vill här ta kål myten att oppositionen i förbundsrepubliken alltid har ställt en kommissionär till förfogande.
In this regard, I would like to clear up the myth once and for all that the opposition in Germany also always provides a Commissioner.