"tät" vertalen - Engels


Bedoelde je:to tat
SV

"tät" in het Engels

volume_up
tät {comm. gen.}
EN
EN
EN

SV tät
volume_up
{commuun genus}

1. sport en spel

tät
volume_up
lead {znw.}
Dessutom kan man utgå från att de som går i täten drar de andra med sig.
It is also fair to assume that whoever takes the lead will carry the others along it its wake.
Snarare är det nödvändigt att gå i täten.
Rather, it is necessary to take the lead.
Jag ser fram emot att EU – och i synnerhet kommissionen – tar täten i dessa frågor.
I look forward to the EU – and the Commission in particular – taking a lead on these issues.

Voorbeeldzinnen voor "tät" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag bor i ett land med tät genomgående godstrafik.
I live in a country where the volume of freight transport is extremely heavy.
SwedishAngående: För tät trafik på Östersjön
Subject: Excess transport in the Baltic Sea
SwedishDetta är en nyckelfråga som gör att antalet resenärer är stort och trafiken tät, vilket möjliggör även en hög varutransportkapacitet.
This is the main thing that has kept passenger numbers high and traffic busy, thus enabling, furthermore, high freight capacity.
SwedishFörst och främst garanteras en tät övervakning av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, som nu upparbetas, utan obefogade begränsningar och förbud.
I feel that it is extremely important that the legislation is on the correct middle course, in several respects.
SwedishPå kort sikt reagerade kommissionstjänstemännen så snart nedläggningen tillkännagavs, och stod i nära och tät kontakt med våra motsvarigheter i West Midlands.
There are two issues that were the subject of the audit and which were also presented as an outcome of the audit.
SwedishJag har varit medförfattare till två resolutioner i tät följd, tillsammans med Jas Gawronski och Jacques Santer som är experter på detta mycket isolerade land.
Mr President, I have been the co-author of two resolutions in quick succession with Jas Gawronski and Jacques Santer, who are experts on this very isolated country.
SwedishVi har tät kontakt med ordförandeskapet och Javier Solana, och vi har tagit del av parlamentets synpunkter.
Let me say some words on the recent events and the current situation, on which we coordinate very closely with the Presidency and Mr Solana and we have taken due note of Parliament's views.