SV slå till
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

slå till (ook: hitta, träffa, drabba, slå)
Slå till mot nödutgångarna på styrbords vinge, här, rensa huvudkabinen.
Hit the emergency exits on the starboard wing, here, clearing the main cabin.
Som Van Orden sade, vi måste slå till mot Mugabe och hans regim där det kan få de största känningarna, det vill säga i kassan.
As Mr Van Orden said, we must hit Mr Mugabe and his regime where it matters most, i.e. in the pocket.
Som Van Orden sade, vi måste slå till mot Mugabe och hans regim där det kan få de största känningarna, det vill säga i kassan.
As Mr Van Orden said, we must hit Mr Mugabe and his regime where it matters most, i. e. in the pocket.
slå till (ook: prägla, avsluta, fälla, fylla)
Sanningen är den att denna sjukdom kan slå till var som helst och när som helst.
The truth is that this disease can strike anywhere and at any time.
Men om vi nöjer oss med enbart ord kan angriparen komma att slå till igen.
If we content ourselves with words alone, however, the aggressor may strike again.
Terrororganisationer kan uppenbarligen slå till när och var som helst i hela världen med oerhörd brutalitet.
Terrorism has clearly shown that it can strike, with great brutality, anywhere in the world.
slå till (ook: piska)
slå till (ook: avbryta, klara upp, knäcka, spränga)
Bulgarien måste intensifiera sina ansträngningar att slå till mot organiserad brottslighet och korruption.
Bulgaria needs seriously to intensify its efforts to crack down on organised crime and corruption.
Jag såg också ett projekt som stöds av Förenade kungarikets regering och som ger poliser i Kambodja yrkesutbildning för att de ska kunna slå till mot barnsexturismen.
I also saw a project being supported by the UK Government, which is providing training for police officers in Cambodia to crack down on child sex tourism.
slå till (ook: kollidera, krocka, banka, bulta)
volume_up
to lash {ww.} (hit with a whip)
slå till (ook: slå, smälla, daska till, smälla till)
slå till (ook: drämma till, sno)

2. spreektaal

Voorbeeldzinnen voor "slå till" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishFöredraganden blev tvungen att slå till reträtt och lät sig nöja med 20 skäl.
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
SwedishDessutom är regimen rädd för att situationen i Indonesien skall slå över till Burma.
Moreover the regime is afraid that the situation in Indonesia will spread to Burma.
SwedishDet är där man måste slå till mot den wahabitiska fundamentalismens ideologiska rötter.
That is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
SwedishAtt slå dövörat till för dessa krav vore att göra Europeiska unionen en björntjänst.
To turn a deaf ear to them would be doing the European Union a disservice.
SwedishDet lovar gott för oss som européer, men vi får inte slå oss till ro med detta.
This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
SwedishKosovo måste för att nå fram till detta slå in på vägen mot en rättsstat.
Kosovo must take the route leading to a constitutional state if it is to achieve this.
SwedishDet är därför som förslaget syftar till att slå samman sju gällande rättsakter till ett direktiv.
That is why the proposal merges seven current legislative acts into one directive.
SwedishOm de stora länderna gärna vill framträda gemensamt så får de slå sig ihop till en gemensam stat.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
SwedishDet är därför, herr talman, som folken inte kan unna sig lyxen att slå sig till ro.
That is why the people cannot afford to rest on their laurels.
SwedishEuropeiska unionen stöder inte den politik som går ut på att slå till mot?
The European Union does not agree with the " axis of evil " policy.
SwedishVi måste slå till hårt mot människohandlarna, och straffen mot dem kan inte vara hårda nog.
We should come down hard on human traffickers, and their punishments cannot be severe enough.
SwedishEuropeiska unionen stöder inte den politik som går ut på att slå till mot ?
The European Union does not agree with the "axis of evil" policy.
SwedishKommissionen och rådet kan inte slå dövörat till inför klagoropen från övriga världen.
The Commission and the Council must refuse to be influenced by pressure from the rest of the world.
SwedishEuropeiska unionen kan inte fortsätta att slå dövörat till för vad som nu händer i Mellanöstern.
Indeed, the European Union cannot remain deaf to what is at stake in the Middle East today.
SwedishDet är riktigt att vi inte bör slå oss till ro med detta.
Of course, we cannot rest on our laurels as a result of these improvements.
SwedishSomliga, även här i parlamentet, har velat slå till tidigare; men det skulle ha varit fel.
Some people, here in this House too, wanted us to use force sooner; but that would have been wrong.
SwedishJag uppmanar rådet att inte slå sig till ro med alla dessa frågor.
I call upon the Council not to rest easy on any of these matters.
SwedishVi måste också inse det faktum att vissa flyktingar kommer att vilja stanna och slå sig till ned i landet.
We have also to recognise the fact that some migrants will wish to stay and settle.
SwedishAtt stoppa tidningars verksamhet syftar i första hand till att slå mot tidningarna ekonomiskt.
Suspending the activities of newspapers is aimed firstly at hitting the newspapers economically.
SwedishAtt slå dem samman till en enda allmän klausul är därför tydligt, enkelt och lättförståeligt.
Therefore, their consolidation into a single general clause is clear, simple and straightforward.