"serienummer" vertalen - Engels

SV

"serienummer" in het Engels

SV serienummer
volume_up
{onzijdig}

Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
4Token: 5Tokentillverkare:6 Tokenmodell: 7Serienummer för token:8-cont-.
4Token Name: 5Token Manufacturer:6Token Model: 7Token Serial Number:8-cont-.
serienummer

Voorbeeldzinnen voor "serienummer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag välkomnar detta nya avtal, som kommer att leda till att obligatoriska säkerhetsdetaljer införs, som exempelvis plomberingar och serienummer för receptbelagda läkemedel.
This new agreement, which I welcome, will introduce mandatory safety features, such as seals and serial numbers for prescription medicines.