"serbiska" vertalen - Engels

SV

"serbiska" in het Engels

volume_up
serbiska {comm. gen.}
EN
SV

serbiska {commuun genus}

volume_up
1. taalkunde
serbiska
Vi tänker inte göra det serbiska folket till syndabockar för deras ledares handlingar.
We are not making the Serbian people scapegoats for the actions of their leaders.
Jag vill hälsa de båda företrädarna för den serbiska oppositionen på läktaren välkomna.
A warm welcome to two representatives of the Serbian Opposition in the stand.
Detta drabbar den icke-serbiska delen av det serbiska samhället mycket hårt.
This bears very hard on the non-Serb part of Serbian society.

Voorbeeldzinnen voor "serbiska" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDet har stärkt den serbiska opinionen bakom Milosevic och försvagat oppositionen.
It has consolidated Serb opinion behind Milosevic and weakened the opposition.
SwedishÄnnu mer oroande är likgiltigheten och passiviteten hos de serbiska myndigheterna.
What is even more worrying is the indifference and inaction of the Serb authorities.
SwedishUnder tiden ökar också Milosevicregimens förtryck mot den egna serbiska oppositionen.
The Milosevic regime is also stepping up the repression of Serbia's own opposition.
SwedishJag talar om en humanitär katastrof i de områden som bebos av serbiska flyktingar.
I refer to a humanitarian disaster in the areas occupied by Serb refugees.
SwedishUnder tiden ökar också Milosevicregimens förtryck mot den egna serbiska oppositionen.
The Milosevic regime is also stepping up the repression of Serbia' s own opposition.
SwedishLikaså har den serbiska minoriteten i Kosovo intressen som måste tas upp.
Likewise, the Serb minority in Kosovo has concerns that must be addressed.
SwedishDet är han skyldig det serbiska folket som har betalat mycket dyrt för hans omedgörlighet.
He owes it to the people of Serbia, who have paid very dearly for his intransigence.
SwedishJag vill ta upp två frågor som gäller den serbiska delen av Kosovo.
    Mr President, I should like to mention two issues concerning the Serb area of Kosovo.
SwedishGränsen mellan det Bosniska territoriet och det Bosnien-Serbiska gränsen har blivit lugnare.
Borders between the Bosniak territory and the Bosnian-Serb territory have calmed down.
SwedishDetta fick till följd att det serbiska folket gav oss sitt stöd och reste sig mot honom.
Milosevic lost the support of the people, who turned against him.
SwedishDetta är dock verkligheten i dag, och det känner de serbiska ledarna också mycket väl till.
Today, however, this is a reality, and one that the leaders of Serbia are also well aware of.
SwedishFör ett par dagar sedan konstaterade vi att den serbiska minoriteten inte deltog i valet i Kosovo.
We saw a few days ago during the elections in Kosovo that the Serb minority was absent.
SwedishSkyddet för alla minoriteter i Kosovo måste säkras, även för den serbiska minoriteten.
The protection of all minorities in Kosovo must be safeguarded, including that of the Serb minority.
SwedishÄven det serbiska folket måste övertygas om detta, annars kommer vårt initiativ inte att bli framgångsrikt.
The Serb people have to believe that too, otherwise our initiative will fail.
SwedishVar befann sig Daniel Cohn-Bendit när ungrare i Vojvodina terroriserades av serbiska extremister?
Where was Mr Cohn-Bendit when the Hungarians in Vojvodina were terrorised by Serb extremists?
SwedishEuropeiska unionen har hela tiden tagit upp kosovoalbanernas lidanden i de serbiska fängelserna.
The European Union has consistently raised the plight of Kosovar Albanians in prison in Serbia.
SwedishVi vill inte bara lyssna på den serbiska ledningens ord, utan vi vill se konkret handling.
We do not want words from the Serb leadership but action.
SwedishDet centrala som står på spel är skyddet av minoriteterna, särskilt den serbiska minoriteten i Kosovo.
The key issue at stake is the protection of minorities, in particular of the Kosovo Serb minority.
SwedishDen serbiska regeringens löften har inte infriats.
. – Mr President, Parliament has already passed an urgent resolution.
SwedishVarför hotas då den serbiska minoriteten i Kosovo i dag?
Why, then, is the Serb minority in Kosovo under threat today?