"serbisk" vertalen - Engels

SV

"serbisk" in het Engels

EN
SV

serbisk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geografie
Säg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?
Tell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
Det finns en serbisk opposition som i dag manifesterar sig i en artikel i Libération.
There is a Serbian opposition which is making itself visible today in an article in Libération.
Sedan 1999 har serbisk militär och statstjänstemän ersatts av andra kolonialister.
Since 1999, the Serbian military and officials have been replaced by other colonialists.

Voorbeeldzinnen voor "serbisk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSäg oss äntligen, är Kosovo en serbisk provins eller är det en oberoende stat?
Tell us once and for all, is Kosovo a Serbian province or an independent state?
SwedishNu begär vi att de skall acceptera en fred under fortsatt serbisk överhöghet.
Now we are asking them to agree to a peace settlement based on continued Serb rule.
SwedishSedan 1999 har serbisk militär och statstjänstemän ersatts av andra kolonialister.
Since 1999, the Serbian military and officials have been replaced by other colonialists.
SwedishSanningen är den att Vojislav Seseljs enda brott är att han är serbisk patriot.
To tell the truth, Mr Seselj's only crime is to be a Serbian patriot.
SwedishJag förstår också att ingen serbisk regering någonsin kommer att gå med på att förlora Kosovo.
I also understand that no Serbian Government will ever sanction the loss of Kosovo.
SwedishDet finns en serbisk opposition som i dag manifesterar sig i en artikel i Libération.
There is a Serbian opposition which is making itself visible today in an article in Libération.
SwedishDet finns en serbisk opposition som i dag manifesterar sig i en artikel i Libération .
There is a Serbian opposition which is making itself visible today in an article in Libération .
SwedishDet finns åtminstone rykten om att serbisk milis fortfarande är aktiv.
There are, at the very least, rumours that Serbian militias are up to their old tricks again.
SwedishDärför tillämpar han taktiken med en aggressiv serbisk nationalism.
This is why he is using the aggressive tactics of Serb nationalism.
SwedishDetta attentat ägde rum fyra dagar efter explosionen i Mitrovica under en serbisk demonstration.
This attack took place four days after the explosion in Mitrovica during a Serb demonstration.
SwedishÅ ena sidan finns det en albansk minoritet i Serbien och å andra sidan en serbisk minoritet i Kosovo.
On the one hand, there is an Albanian minority in Serbia and, on the other, there is a Serbian minority in Kosovo.
SwedishEtt självständigt Kosovo kommer fortfarande att ha en betydande serbisk minoritet som kommer att destabilisera landet.
For an independent Kosovo will still have a significant Serbian minority which will destabilise the country.
SwedishFör huvudpersonerna inom serbisk, etnisk nationalism har serbiskt medborgarskap samma utsträckning som den serbiska nationen.
For the protagonists of Serbian ethnic nationalism, Serbian citizenship is understood as coextensive with the Serbian nation.
SwedishJag tror på serbisk självrespekt.
SwedishDet rör sig inte om raketer, utskjutningsanordningar för robotvapen eller om bilar lastade med vilken serbisk eller albansk vapensmugglare det nu kan vara.
There were no rockets, missile launchers, booby-trapped cars or any trafficking of Serbian or Albanian weapons.
SwedishDet sätt på vilket kosovoalbaner nu ofredar serbier på serbisk mark hjälper inte heller för att lugna ner situationen på båda sidor.
The way in which Kosovar-Albanians are currently harassing Serbs on Serb territory is not helping to defuse the situation on either side.
SwedishJag tvivlar verkligen på att den serbisk–albanska kapplöpningen efter Kosovo skulle vara betjänt eller hjälpt av en sådan politisk språngmarsch.
It seems to me that the Serbian-Albanian race for Kosovo is certainly not served, nor helped, by such a political march at top speed.
SwedishTre steg bör prioriteras: För det första måste den serbisk-jugoslaviska offensiven upphöra och ett vapenstillestånd, om än informellt, måste inträda.
There are three priority aims here. First, the Serb-Yugoslav offensive must stop and a ceasefire must be observed, informally at least.
SwedishI en överenskommelse med FN har man också underlättat utnämningen av en högre polistjänsteman av serbisk nationalitet vid polisstyrkan i Kosovo.
In an agreement with the UN it has also facilitated the appointment of a senior police official of Serbian nationality to the police force in Kosovo.
SwedishDen viktigaste figuren i serbisk historia, nationalhelgonet Sankta Sava, sade att serber är ett folk av både öst och väst.
Madam President, the greatest figure in Serbian history, Saint Sava, said that the Serbs are a people both of the East and of the West.