"ser ut" vertalen - Engels

SV

"ser ut" in het Engels

EN

SV ser ut
volume_up
{werkwoord}

ser ut
Det här tycker jag ser ut och känns som början på framgångsrika partnerskap.
This looks and feels to me like the beginnings of successful partnership.
Det ser ut som om vi håller på att stöta på svårigheter i och med vårt ramavtal.
It looks as if we are running into difficulties with our framework agreement.
Det ser ut som om ICAO:s 35:e möte kommer att bli minnesvärt.
   Mr President, it looks like the 35th ICAO Meeting will be a memorable one.

Vergelijkbare vertalingen voor "ser ut" in Engels

ser werkwoord
English
se werkwoord
ut bijvoeglijk naamwoord
English
ut bijwoord
ut- bijvoeglijk naamwoord
English
UT zelfstandig naamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "ser ut" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSom det ser ut får jag ersätta honom.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
SwedishDärför skall vi som parlament se till vart och ett av dessa fall som de nu ser ut.
Therefore we, as a Parliament, should look at each of these cases as it stands.
SwedishRandzio-Plaths utmärkta betänkande dokumenterar hur förskräckligt illa det ser ut.
Mrs Randzio-Plath’s excellent report documents how dreadfully bad matters look.
SwedishJag tycker att det säger ganska mycket om hur situationen ser ut idag i världen.
I think this says quite a lot about the way the situation now appears in the world.
SwedishKan ni säga mig hur förhållandet, viktningen, mellan dessa båda principer ser ut?
Can you tell me what the ratio, the weighting is between these two principles?
SwedishJag skall gå vidare med att beskriva litet grand hur det ser ut i mina hemtrakter.
I shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Swedishser situationen ut i mitt land, liksom i majoriteten av EU-medlemsstaterna.
This is happening in my country, as it is in the majority of EU Member States.
SwedishMetataggar läggs till i avsnittet på HTML-sidan och ser i allmänhet ut så här:
Meta tags are added to the section of your HTML page and generally look like this:
SwedishI korthet är avtalet som det ser ut i dag meningslöst och möjligen även skadligt.
In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
SwedishSanningen är den att ockupationen, som den ser ut i dag, inte kan fortsätta.
The truth is that the occupation as it exists today cannot continue any longer.
SwedishVi möter en verklighet här som inte helt och hållet är vad den ser ut att vara.
We are dealing here with a reality that is not entirely what it seems to be.
SwedishHur ser tidsplanen ut och vilka punkter kommer att vara viktigast i strategin?
What is the timetable and what are the main points of the strategy's content?
SwedishNu finns det också ett par säkerhetsdörrar, så det ser inte riktigt ut som det här.
There are now a couple of security doors, so you won't see it quite like this.
SwedishHur ser det ut, så långt man kan förutse det redan nu, för den kommande stödperioden?
How does the situation look for the next support period, as far as you can tell?
SwedishOm vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
Taking a look at the situation we are in, I cannot resist making an observation.
SwedishDet ser inte ut som om detta skulle kunna uppnås inom den närmaste framtiden.
However, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
SwedishInvandringssituationen ser olika ut i varje land som är medlem i Europeiska unionen.
The migration situation is different in each country making up the European Union.
SwedishOch hans arbete fick mig att förstå hur den molekylära världen inom oss ser ut.
And his work illuminated for me what the molecular world inside us is like.
SwedishDe tycker inte om att man kommer in för att såga i den och se hur de ser ut inuti.
They don't like it if you come in and want to saw them open and look inside.
SwedishOch det är fundamentalt annorlunda än hur det ser ut i många klassrum idag.
But it's fundamentally different than what's happening in classrooms right now.