"ser fram emot" vertalen - Engels

SV

"ser fram emot" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "ser fram emot" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "ser fram emot" in Engels

ser werkwoord
English
emot voorzetsel
English
emot bijwoord
English
fram bijwoord
fram bijvoeglijk naamwoord
English
se fram emot werkwoord
se werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "ser fram emot" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag överlämnar det till er och ser fram emot den kommande debatten med intresse.
I commend it to you and I look forward to the forthcoming debate with interest.
SwedishJag ser fram emot att fortsätta arbeta med er på ett öppet och konstruktivt sätt.
I look forward to continuing to work with you in an open and constructive manner.
SwedishJag vill tacka er för ert samarbete, och jag ser fram emot en intressant debatt.
I thank you for your cooperation and I look forward to an interesting debate.
SwedishJag ser fram emot en stimulerande och tankeväckande diskussion i eftermiddag.
I look forward to a stimulating and thought-provoking discussion this afternoon.
SwedishJag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.
I am looking forward to working with you to conclude them as soon as possible.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
I look forward to seeing Member States implementing and working well with it.
SwedishJag ser fram emot att diskutera med parlamentet hur dessa idéer ska förverkligas.
I look forward to discussing with Parliament how to take these ideas forward.
SwedishVi ser fram emot de förslag som kommissionen kommer att presentera på detta område.
We look forward to the proposals which the Commission will present in this field.
SwedishJag ser fram emot den dag då min egen anrika nation kan spela en liknande roll.
I look forward to the day when my own ancient nation can play a similar role.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
What does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
SwedishVi ser fram emot att få parlamentets synpunkter på förslagen i det meddelandet.
We look forward to receiving feedback from Parliament on the ideas that are set out.
SwedishJag ser fram emot ett nära samarbete med er och att få föra denna fråga framåt.
I am looking forward to working closely with you to take this issue forward.
SwedishJag ser fram emot ytterligare direktiv, kanske ett som startar med handikapp.
I look forward to seeing further directives, perhaps starting with disability.
SwedishJag tackar kommissionären för hans inledande svar och ser fram emot hans andra svar.
I thank the Commissioner for his initial response and look forward to his second.
SwedishVi ser fram emot att se det leda till allmänna vinster under det kommande året.
We are looking forward to that bringing general benefits in the coming year.
SwedishParlamentet ser fram emot att Rumänien förverkligar sin europeiska kallelse.
We, in this House, look forward to the fulfilment of Romania's European vocation.
SwedishJag skulle vilja tacka föredraganden, och jag ser fram emot ytterligare diskussioner.
I would like to thank the rapporteur and I look forward to further discussions.
SwedishJag ser fram emot ett fortsatt samarbete med er i den gemensamma kampen mot våld.
I look forward to further collaboration with you in our joint fight against violence.
SwedishTack för er uppmärksamhet, jag ser fram emot att få ta del av era åsikter i frågan.
Thank you for your attention and I look forward to hearing your views on the issue.
SwedishJag nöjer mig med detta för stunden, och ser fram emot att höra era åsikter.
I will leave it at that for the time being and look forward to hearing your views.