"provtagning" vertalen - Engels

SV

"provtagning" in het Engels

volume_up
provtagning {comm. gen.}

SV provtagning
volume_up
{commuun genus}

1. algemeen

provtagning (ook: sampling)
Projektet har innefattat provtagning i fält samt fält- och laborationsförsök.
The project has included sampling in the field, and field and laboratory tests.
Vi måste ha en standardisering av provtagning, rapportering och hanteringssätt.
We must have a standardisation of sampling, reporting and the way in which these matters are dealt with.
Däremot betyder det att vi behöver flexibla metoder för mätning och provtagning när dessa naturliga omständigheter inträffar.
It means we need flexibility in measuring and sampling to deal with these natural occurrences.

2. zakelijk

provtagning
Projektet har innefattat provtagning i fält samt fält- och laborationsförsök.
The project has included sampling in the field, and field and laboratory tests.
Vi måste ha en standardisering av provtagning, rapportering och hanteringssätt.
We must have a standardisation of sampling, reporting and the way in which these matters are dealt with.
Däremot betyder det att vi behöver flexibla metoder för mätning och provtagning när dessa naturliga omständigheter inträffar.
It means we need flexibility in measuring and sampling to deal with these natural occurrences.

Voorbeeldzinnen voor "provtagning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDet finns inga bevis på att provtagning på djur vid 24 månaders ålder är idiotsäkert.
There is no proof that testing animals at 24 months is foolproof.
SwedishNågon obligatorisk provtagning kommer inte heller att ske i detta sammanhang.
Nor will there be any compulsory testing in this connection.
SwedishLeveranser som har uppvisat positivt resultat vid provtagning kasseras.
Consignments which test positive are destroyed.
SwedishLikaså saknas det enhetliga standarder för provtagning vid diagnosen och enhetliga riktlinjer för behandling.
There are likewise no uniform laboratory standards for diagnosis and no common guidelines for treatment.
SwedishHur nära tror kommissionären att vi är när det gäller att uppnå en hundraprocentigt säker provtagning i medlemsstaterna?
How close does the Commissioner believe we are to achieving 100% safety testing in the Member States?
SwedishHur nära tror kommissionären att vi är när det gäller att uppnå en hundraprocentigt säker provtagning i medlemsstaterna?
How close does the Commissioner believe we are to achieving 100 % safety testing in the Member States?
SwedishVarför gör kommissionen inget med den rapport som lades fram år 1999 angående provtagning på djur som är vaccinerade?
Why is the Commission not putting the report published in 1999 on the testing of vaccinated animals to good use?
SwedishDessa omfattade ett tillfälligt upphävande av användningen av kött- och benmjöl, ökad provtagning i alla medlemsstater och bestämmelser för övervakning av scrapie.
These included a temporary suspension of the use of meat and bone meal, increasing testing in all Member States and rules for the control of scrapie.
SwedishVi behöver nu förstärka Solanas försäkran om upprepad provtagning erbjuden i så stor utsträckning som möjligt och med maximal öppenhet från de amerikanska myndigheterna.
We now need to reinforce Mr Solana's assurance with repeated testing offered as widely as possible and with the maximum openness from the American authorities.
SwedishNär det rör Kina, råder redan ett omfattande förbud för export till Europeiska unionen för en rad produkter, och man har inlett en ökad provtagning för övriga produkter.
In the case of China there is already a comprehensive ban in place on exports to the European Union on a range of products and increased testing is in place for other products.
SwedishDetta system omfattar upprättandet av en övervakningsplan för restsubstanser, såväl som en rättslig ram för officiella kontroller och en praktisk infrastruktur för provtagning i laboratorier.
This system involves the setting up of a residue monitoring plan as well as a legal framework to allow for official controls and a practical infrastructure for laboratory testing.