"policy" vertalen - Engels

SV

"policy" in het Engels

volume_up
policy {comm. gen.}
EN
EN

"policy" in het Zweeds

SV policy
volume_up
{commuun genus}

Kommer kommunikationspolicyn att vara en individuellt eller gemensamt finansierad policy?
Will the communication policy be an independent or cofinanced policy?
Men alla de större flygbolagen i Europeiska unionen har helt olika policy.
Yet every major airline in the European Union has a completely different policy.
Body Shops policy måste nu bli europeisk standardpolitik.
This Body Shop policy should now become standard European policy.

Synoniemen (Zweeds) voor "policy":

policy
Swedish

Synoniemen (Engels) voor "policy":

policy

Voorbeeldzinnen voor "policy" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishUndantag för denna policy medges endast efter tillstånd från Google.
Exceptions to these policies are permitted only with authorization from Google.
SwedishDärför är det en riktig och förnuftig policy att man inte skall anställa någon mer personal.
That is why our line, which is not to take on any more staff, is right and proper.
SwedishI båda fallen antog medlemsstaterna sin egen policy, ibland med motstridiga effekter.
In both cases, the Member States adopted their own policies, sometimes with opposite effects.
SwedishFörenta staterna har sedan länge tillämpat samma policy.
The United States has been issuing visas in this connection for much longer.
SwedishVår policy finns beskriven i sin helhet i våra användarvillkor.
For a full review of our policies, please read our Terms of Service.
SwedishDenna ändrade policy drabbar i realiteten minoritetsgrupper och oberoende ledamöter hårdare än andra.
This reversal actually penalises minorities and Non-attached Members much more than any others.
SwedishÅsikterna var mer förbehållsamma i fråga om offentliggörandet av institutionella investerares policy vad avser rösträtt.
Views were more qualified on the disclosure of institutional investors’ voting policies.
SwedishÅsikterna var mer förbehållsamma i fråga om offentliggörandet av institutionella investerares policy vad avser rösträtt.
Views were more qualified on the disclosure of institutional investors ’ voting policies.
SwedishDet skulle vara bra om parlamentet gick över till att uttryckligen fördöma dessa medlemsstaters policy.
This Parliament would be well-advised to proceed to explicit condemnation of these Member States' policies.
SwedishDet skulle vara bra om parlamentet gick över till att uttryckligen fördöma dessa medlemsstaters policy.
This Parliament would be well-advised to proceed to explicit condemnation of these Member States ' policies.
SwedishSåvitt jag minns var vi hela tiden medvetna om att den policy som vi då godkände innebar en viss risk.
I should like to speak briefly about the 1999 Helsinki European Council – the first European Council that I attended.
SwedishTänk på att en utgivares kontostatus kan vara separat från hur en specifik webbplats uppfyller vår policy.
Please note that a publisher's account status may be separate from a specific website's compliance with our policies.
SwedishUnder de kommande månaderna måste vi koncentrera oss på två instrument: återtagandeavtal och policy för återvändande.
In the coming months we will need to focus on two instruments: readmission agreements and return policies.
SwedishSom ofta sägs är vår policy gentemot Kina och Ryssland nära knuten till faktorer som har att göra med handels- och energipolitik.
Regarding China, I would like to mention a small detail: two words that cause immense suffering.
SwedishEn sådan policy mix är garanterat positiv för investeringarna och kommer att främja tillväxten.
The EU's potential for growth must pay particular attention to certain factors, on most of which I believe we agree with Parliament's analysis.
SwedishJag vill uppmana er att överväga allt detta mycket noggrant och lyssna till dem som antas dra nytta av all denna policy.
I would urge you to consider all of this very carefully and to listen to the supposed beneficiaries of all these policies.
SwedishObservera att vi när som helst kan ändra vår policy.
In some cases, we may disable ad serving to webpages or accounts that violate our policies.
SwedishProdukterna omfattas av AdSense allmänna villkor, AdSense program policy och produktspecifika användningsriktlinjer.
These products are subject to the AdSense Terms & Conditions, AdSense Program Policies, and product-specific usage guidelines.
SwedishUtgivare som godkänner användarvillkoren för AdSense måste följa denna policy, så läs igenom dem noggrant.
Publishers that agree to the online AdSense Terms and Conditions are required to adhere to the following policies, so please read them carefully.
SwedishAllt som allt har kommissionen anledning att granska sin policy och som utgångspunkt för sina förslag ta den bästa tillgängliga tekniken.
All in all, the Commission should revise its approach and base its own proposals on the best available technology.