"påskynda detta" vertalen - Engels

SV

"påskynda detta" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "påskynda detta" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "påskynda detta" in Engels

påskynda werkwoord
detta zelfstandig naamwoord
English
detta voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "påskynda detta" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden's ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishSveriges ambitioner att kunna påskynda processen på detta område är vällovliga.
Sweden' s ambitions of speeding up the process in this area are entirely legitimate.
SwedishDetta skulle påskynda processen med att avhjälpa denna otillfredsställande situation.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
SwedishHon har hävdat att detta skulle påskynda demokratiseringsprocessen i Turkiet.
She claimed that this would speed up the democratisation process in Turkey.
SwedishJag beklagar att vi inte kommer att få möjlighet att påskynda detta väsentligt i Hongkong.
I regret that we will not be able to advance this substantially in Hong Kong.
SwedishVi måste påskynda detta lands anslutningsförfarande till Europeiska unionen.
The process allowing Georgia to become a member of the European Union must be accelerated.
SwedishDet borde uppmuntra landet att påskynda avskaffandet av detta barbariska straff.
This should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
SwedishDet skulle också vara förnuftigt att påskynda detta för att hålla jämna steg med utvecklingen.
It would also make sense to speed this up in order to keep abreast of developments.
SwedishJag vill uppmana dem att påskynda genomförandet av detta viktiga initiativ.
I urge them to speed up implementation of this important initiative.
SwedishJag förväntar mig att de ska fortsätta så och påskynda arbetet i detta avseende.
I expect them to continue and accelerate work in this regard.
SwedishDetta skulle påskynda vårt handlande och hjälpa oss med unionen som utgångspunkt.
That would speed up our reaction and help us on a Union basis.
SwedishAtt vilja påskynda detta genom obligatorisk harmonisering skulle kunna få en motsatt effekt.
Wanting to force this trust by imposing harmonisation may well have the opposite effect.
SwedishDetta skulle påskynda utvecklingen av alternativa säkrare ämnen.
That would accelerate the development of alternative safer materials.
SwedishVi bör intensivt ägna oss åt att påskynda arbetet med detta projekt.
We should accelerate work dramatically on this project.
SwedishJag skulle vilja påskynda arbetet på detta område.
I would like to give a push to accelerating work in this area.
SwedishAtt vi kan påskynda avslutandet av detta ärende, som jag hoppas på, är ett bevis på hennes ansträngningar.
The fact that we are, I hope, bringing this matter to a speedy conclusion is testimony to her hard work.
SwedishDärför bör vi påskynda investeringarna för detta.
This is why we need to speed up the investments towards this.
SwedishI det sjätte ramprogrammet ingick att engagera näringslivet och vi måste få fram idéer om hur vi skall påskynda detta.
Finally, I should like to return to the lessons we should learn from the Sixth Framework Programme.
SwedishOm vi inte klarar av att påskynda detta kommer vi att få fortsätta att kämpa hårt för Europeiska unionens trovärdighet.
If we do not manage to force this through, we will find the European Union's credibility hard to defend.
SwedishDet skulle påskynda detta förfarande betydligt.
It would speed this process up considerably.

Andere woorden

Swedish
  • påskynda detta

Meer vertalingen in het Duits-Nederlands woordenboek.