"ordalydelse" vertalen - Engels

SV

"ordalydelse" in het Engels

EN
SV

ordalydelse {commuun genus}

volume_up
Detta initiativ är det enda som överensstämmer med fördragens ordalydelse och anda.
This is the only course of action in keeping with the letter and spirit of the treaties.
Jag tycker att lagens andemening är viktigare än dess ordalydelse.
It seems to me that the spirit of the law is more important than its letter.
Under tiden måste vi följa lagens ordalydelse.
In the meantime, we must adhere to the letter of the law.

Voorbeeldzinnen voor "ordalydelse" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag behöver inte upprepa dess ordalydelse eftersom ordförandeskapet gjort detta.
There is no need to read out its actual text, since the Presidency has already done so.
SwedishMen den ordalydelse som framkommer här är inte den som fastställdes av utskottet.
But the wording as presented here was not the resolution of the committee.
SwedishI enlighet med detta yrkar vi först på att följande specifika ordalydelse läggs till:
Accordingly, we move firstly that the following specific wording be added:
SwedishEn annan ordalydelse som ser till att vissa kontroller är oanmälda bör vara tillräcklig.
Alternative wording to allow for some to be unannounced would be sufficient.
SwedishKan vi se till att vi får rätt ordalydelse i det muntliga ändringsförslaget?
So can we make sure we have the correct wording in that oral amendment?
SwedishI december förra året enades rådet om en ordalydelse för beslutet.
In December last year the Council agreed a consolidated wording of the decision.
SwedishDärför har vi lagt fram ett ändringsförslag för att rätta till denna ordalydelse.
That is why we have tabled an amendment to correct this wording.
Swedish(PT) Jag skulle vilja föreslå en ny punkt 1 med följande ordalydelse:
(PT) I would like to propose a new paragraph before paragraph 1 that states as follows:
SwedishJag vill föreslå en annan ordalydelse, nämligen följande:
   Mr President, I would like to move a substitute wording, namely:
Swedish– Om jag minns rätt var detta den ordalydelse som talmanskonferensen enades om.
If my memory serves me right, this was the wording that was agreed by the Conference of Presidents.
SwedishÄndringsförslaget är emellertid bara en ny presentation av kommissionens ursprungliga ordalydelse.
Nevertheless, the amendment is only a retabling of the Commission’s original words.
SwedishVi rekommenderar därför att kommissionens föreslagna ordalydelse för artikel 15 godtas.
Therefore, it is recommended that the Commission's proposed wording for Article 15 be accepted.
SwedishVårt ändringsförslag nummer 22 försöker rätta till direktivets ordalydelse.
Our Amendment No 22 tries to correct this directive's drafting.
Swedish   – Om jag minns rätt var detta den ordalydelse som talmanskonferensen enades om.
   If my memory serves me right, this was the wording that was agreed by the Conference of Presidents.
SwedishJag har inga problem med det som vissa här kallar för föredragandens tvetydiga ordalydelse.
I have no problems with what some people here refer to as the rapporteur’s ambiguous wording.
SwedishJag har inga problem med det som vissa här kallar för föredragandens tvetydiga ordalydelse.
I have no problems with what some people here refer to as the rapporteur’ s ambiguous wording.
SwedishDet kompromissändringsförslag vi lade fram har exakt samma ordalydelse som i betänkande Whitehead.
The compromise amendment we tabled has exactly the same wording as in the Whitehead report.
SwedishVi måste anta den ordalydelse som används i den gemensamma ståndpunkten.
We must adopt the wording used in the common position.
SwedishI dessa definitioner föreslås en restriktiv ordalydelse för uppsåtligt intrång som begås i kommersiell omfattning.
They propose a restrictive wording of intentional infringement and commercial scale.
SwedishDokumentet föreligger i dess ordalydelse sedan de avslutade förhandlingarna i Amsterdam.
The document in its present wording has been on the table since the conclusion of the negotiations in Amsterdam.