"orda" vertalen - Engels

SV

"orda" in het Engels

SV

orda [ordade|har ordat] {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "orda" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishTack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
SwedishI dag har jag emellertid tagit till orda för att tala om situationen i Vietnam.
However, I have taken the floor today to speak about the situation in Vietnam.
SwedishFyra ledamöter av PPE-DE-gruppen tar till orda i debatten om Botopoulosbetänkandet!
Four members of the PPE-DE Group speaking in the debate on the Botopoulos report!
SwedishJag inbjuder er nu att ta till orda och förmedla ert budskap till parlamentet.
I now invite you to take the floor and give your message to the European Parliament.
SwedishHerr ordförande, jag tar till orda för att stödja ert förslag om omröstning i block.
Mr President, I rise to speak in favour of your proposal on the block voting.
SwedishJag ska inte orda mer om detta, men det är i alla fall vad man sade till mig.
I shall say no more about it, but nonetheless, that is what was said to me.
SwedishJag tar till orda för att stödja Cornelissen, Ewing och Miller.
Mr President, I rise to support Mr Cornelissen, Mrs Ewing and Mr Miller.
SwedishJag hoppas att jag kan ge ordet till alla som har visat att de vill ta till orda.
I hope to be able to call everyone who has indicated their wish to speak.
SwedishJag vill nu be rådets företrädare, Jean-Pierre Jouyet, att ta till orda.
I now invite the representative of the Council, Jean-Pierre Jouyet, to address us.
SwedishTack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
Mr President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
SwedishJag skall inte orda mer om den.
This was a completely erroneous position, but I shall not harp on the subject.
SwedishJag tar till orda som ställföreträdare för föredraganden Franco Malerba.
Mr President, I am speaking on behalf of the rapporteur, Mr Franco Malerba.
SwedishJag tar till orda enbart för att säga att jag delar Wolfs uppfattning.
Mr President, I only wish to say that I cannot share Mr Wolf's opinion.
SwedishJag tar till orda som företrädare för de italienska radikala.
Mr President, Commissioner, I am speaking on behalf of the Italian radicals.
SwedishJag vill tacka Jean-Louis Bourlanges och de ledamöter som tog till orda.
I would like to thank Mr Bourlanges and the Members who took the floor.
SwedishMed andra ord, jag vill ta till orda för de demokratiska europeiska värderingarna.
In other words, I speak in defence of democratic European values.
SwedishJag tar till orda först nu, men egentligen för att ta upp en fråga med ordförandeskapet.
I am speaking first now, but really to make a point to the Presidency.
SwedishOm motiven bakom det här direktivet behöver jag inte orda mera.
I do not need to say any more concerning the motives underlying this directive.
SwedishJag hade tänkt att ta till orda för att gratulera Crowley till detta betänkande.
I was going to rise to congratulate Mr Crowley on this report.
SwedishSom irländsk ledamot av Europaparlamentet tvekar jag inför att ta till orda i frågan.
Mr President, as an Irish MEP, I hesitate to speak on this matter.