"onormal" vertalen - Engels

SV

"onormal" in het Engels

SV onormal
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

1. algemeen

onormal (ook: anomal, anormal)
Vi har nu en onormal situation där gaeliska är tillgängligt för personer från Skottland, spanska för personer från Gibraltar men inte walesiska för personer från Wales.
We now have the anomalous situation whereby Gaelic will be available for those from Scotland, Spanish for those from Gibraltar, but not Welsh for those from Wales.
På det viset korrigerar dessa ändringar en onormal situation, samtidigt som man bevarar alla säkerhetsregler om tredjelandsmedborgares rörlighet inom EU.
In this way, these changes are rectifying this anomalous situation while still continuing to safeguard all security rules on the movement of citizens of third countries within the EU.
onormal (ook: egenartad, nyckfull)
Dessa oroande och onormala väderförhållanden kan vara följden av den globala uppvärmningen, vilken som bekant i sig förvärras av den växthuseffekt som härrör från utsläppen av koldioxid.
These worrying freak weather conditions may be the result of global warming, which, it is a well-known fact, is itself exacerbated by the greenhouse effect caused by CO2 emissions.
Vi är i en onormal situation vad byggnaderna beträffar.
Our situation with regard to property is an unnatural one.

2. "inte naturlig, onormal"

onormal (ook: avvikande, abnorm)
volume_up
abnormal {bn.} (not normal, unnatural)
Han hävdar att en onormal situation kräver onormala åtgärder.
He argues that an abnormal situation requires abnormal actions.
In fact, the opposite would be abnormal.
Om vi upptäcker onormal användning som kan innebära att ditt konto har blivit äventyrat kan vi tillfälligt inaktivera åtkomsten.
If we detect abnormal usage that may indicate that your account has been compromised, we may temporarily disable access.

Synoniemen (Zweeds) voor "onormal":

onormal

Voorbeeldzinnen voor "onormal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishVi upprepar att denna beslutsmetod är fullständigt onormal för demokratiska länder.
We wish to state once again that this method of decision making is completely unacceptable in democratic countries.
SwedishDet är en onormal situation: av detta faktum skall vi se till att det blir en precis begäran från parlamentet till rådet.
This is an unusual situation, and we shall therefore ensure that Parliament makes a specific request to the Council.
SwedishDetta är en onormal situation.
SwedishJag vill gå så långt som att säga att det betraktas som en förnedrande och onormal situation som människor kan reda ut på egen hand.
I would like, however, to discuss not only women but also the ways in which poverty and social exclusion affect children and young people.
SwedishOroande statistik, som nådde oss redan i januari, februari, mars och april, visade en onormal – fullständigt exempellös – ökning av importen från Kina.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we call on you today for a particularly firm and timely approach to your handling of this dossier.
SwedishJag anser att det kan vara berättigat att höja flygplatsavgifterna för till exempel bullriga flygplan eller nattflyg eller flygplan som sprider en onormal kerosinlukt.
I believe that collecting higher airport taxes is justified in the case of noisy aircraft, night flights, or aeroplanes which emit exceptionally strong kerosene fumes.