"ner" vertalen - Engels

SV

"ner" in het Engels

EN
EN
EN

SV ner
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
down {bn.}
Man skulle inte heller behöva hugga ner skog som absolut inte ska huggas ner.
Nor would they need to chop down forests that absolutely should not be chopped down.
ner genast och sakta ner." Och jag började argumentera.
Go down immediately in order to slow down." And I started to argue.
Jag ville gå hela vägen, hela vägen ner till destillationen, utifrån ett tusen TEDTalks.
I wanted to go all the way, all the way down the distillery, starting out with a thousand TEDTalks.

Synoniemen (Zweeds) voor "ner":

ner
Swedish

Voorbeeldzinnen voor "ner" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSå vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.
So we raised all this money for him...... to come here and study at our school.
SwedishKommissionens tjänstemän och politiska grupprådgivare lade också ner mycket arbete.
The Commission officials and political group advisors also put in a lot of work.
SwedishDen andra frågan handlar om att föra ner de globala problemen till lokal nivå.
The second topic concerns the way global problems are dealt with as local issues.
SwedishEftersom det inte finns några tecken på en sådan strategi lade jag ner min röst.
Since there is no sign of such a strategy, I abstained during the final vote.
SwedishNej, vi har inte klivit ner från barrikaderna, regeringarna sa rätt och slätt njet.
Yes, we did not dismount from the barricades, the governments simply said Njet.
SwedishVi bör sätta oss ner runt bordet gemensamt och diskutera det hela med våra grannar.
We should get round the table together and discuss things with all our neighbours.
SwedishBara i år kommer ytterligare 64 miljoner människor att sjunka ner i extrem fattigdom.
This year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
SwedishHans svar till en tv-station som kritiserade hans styre var att stänga ner den.
His response to a TV station critical of his rule was simply to take it off the air.
SwedishJag måste notera att den ursprungliga siffran på 700 miljoner ecu skars ner av rådet.
I have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
SwedishDärför har ledamöterna från det grekiska kommunistpartiet lagt ner sina röster.
That is why the MEPs of the Communist Party of Greece abstained from voting.
SwedishMarkera ett menyalternativ, håll ner musknappen och dra det till önskat ställe.
Select a menu item, then press the mouse button while you drag it to a new location.
SwedishHåll ner Ctrl-tangenten och dra objektet till det andra objektet i dokumentet.
Drag the object on to the other object in the document while pressing (Ctrl).
SwedishPå samma gång kommer de administrativa hindren inom gemenskapen att monteras ner.
At the same time, the administrative hurdles within the Community will be dismantled.
SwedishJag tror att vi på några få år skulle kunna komma ner på en felprocent på 1 procent.
In my opinion, we should be able to have a 1% error rate within a number of years.
SwedishEr företrädare, Pat Cox, la ner stor möda på att modernisera kammaren.
Mr President, your predecessor, Pat Cox, put much effort into modernising our House.
SwedishÄgarskapsåtskillnad garanterar inte på något sätt att konsumentpriserna går ner.
Unbundling of ownership does not by any means guarantee a reduction in consumer prices.
SwedishJag tror att vi på några få år skulle kunna komma ner på en felprocent på 1 procent.
In my opinion, we should be able to have a 1 % error rate within a number of years.
SwedishBeställ en utskrift av Lissabonfördraget eller ladda ner PDF-versionen av texten
Order your printed copy of the Treaty of Lisbon or download the PDF version of the text
SwedishPå detta sätt tvingar vi EU: s hönsuppfödare att lägga ner sina hönsgårdar.
In this way, we are causing European poultry farmers to close their poultry farms.
SwedishPå detta sätt tvingar vi EU:s hönsuppfödare att lägga ner sina hönsgårdar.
In this way, we are causing European poultry farmers to close their poultry farms.