"logisk grund" vertalen - Engels

SV

"logisk grund" in het Engels

volume_up
logisk grund {comm. gen.}

SV logisk grund
volume_up
{commuun genus}

logisk grund
Oberoende forskning visar att det inte finns någon ekonomisk logisk grund för att avsätta miljardbelopp till ett nytt elnät.
Independent research shows that there is no economic rationale for spending billions on a new electricity grid.
Texten överensstämmer med en logisk grund som vi önskar tillämpades inom alla områden - en politik för hållbar utveckling.
This text is consistent with a rationale that we wish to see applied in all areas: a policy of sustainable development.
Jag förstår faktiskt inte motivet eller syftet till detta förslag och jag har inte hört några argument eller någon logisk grund till stöd för det.
I do not really understand the motive or purpose of the proposal and I have heard no arguments or rationale in support of it.

Vergelijkbare vertalingen voor "logisk grund" in Engels

logisk bijvoeglijk naamwoord
grund zelfstandig naamwoord
grund bijvoeglijk naamwoord
English
grund- bijvoeglijk naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "logisk grund" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishVi måste trots allt medge att alla EU-diskussioner bygger på en logisk grund.
After all, we must all admit that the entire body of European discourse is built on rational foundations.
SwedishI ett fredligt förenat Europa finns inte en enda logisk grund för att en stor del av luftrummet skall vara reserverat för militären.
In a peaceful and united Europe there is not one logical reason for reserving a large part of airspace for the military.
SwedishJag förstår faktiskt inte motivet eller syftet till detta förslag och jag har inte hört några argument eller någon logisk grund till stöd för det.
At the end of the day it would be quite cumbersome for Parliament to take it all on board, as this would also have internal implications for staffing and so on.
SwedishDen är en nyckelfaktor för att ge en ekonomisk logisk grund för ett gemensamt valutaområde, som inte har någon federal regering, och för att säkra en makroekonomisk stabilitet på en hållbar grund.
It is key to providing an economic to a single currency area which has no federal government and to ensuring macro-economic stability on a sustainable basis.