"logik" vertalen - Engels

SV

"logik" in het Engels

volume_up
logik {comm. gen.}
EN
SV

logik {commuun genus}

volume_up
logik
Man ser tydligt att Europeiska kommissionens logik är en budgetmässig logik.
Here it is quite apparent that the European Commission's logic is a budgetary logic.
Där finns en logik som är den i vår värld förhärskande, nämligen marknadskapitalismens logik.
There is a logic which is the one that dominates our world: market capitalism.
Om det finns en logik i fallet, kommer svaret att vara tillmötesgående.
If there is a logic to the case, there will be receptiveness in the answer.

Synoniemen (Zweeds) voor "logik":

logik

Voorbeeldzinnen voor "logik" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDärför kan vi definitivt inte, med en sådan logik, godkänna detta betänkande.
We do not agree with this approach and therefore cannot approve the report.
SwedishDet här är ännu ett område där vi måste avvisa marknadens skenbara logik.
As it is mostly women working in these sectors, layoffs mainly affect them.
SwedishEnligt denna logik förefaller det mig försvarbart att regeln behålls.
From this point of view, this rule can be maintained and rightly so, I believe.
SwedishEn sådan logik är fullständigt oacceptabel, och den ifrågasätts för övrigt till stor del.
This sort of approach is totally unacceptable, and has been widely refused.
SwedishDe hänger bl.a. samman med det faktum att den är organiserad enligt en nationell logik.
One reason is that rail has been organised on individual national lines.
SwedishBristen på logik och ansvarstagande i betänkandet upphör dock inte här.
The illogicality and irresponsibility of this report do not end there.
SwedishDessutom saknas det logik i argumentationen från dem som vill stryka detta.
Neither are the arguments of those who want the deletion logical.
SwedishDetta är en logik som flyttar skyddsansvaret till individen.
This is a rationale that shifts responsibility for protection onto the individual.
SwedishKommissionens förslag verkar emellertid tvärtom helt sakna logik.
In contrast, the proposals of the Commission seem totally inconsistent.
SwedishEn logik som också krockar med protokollet om institutionerna.
This new thinking has now broken with the thinking of the Protocol on the institutions.
SwedishJag ber Aten att säga nej till denna fullständigt vansinniga logik.
I would ask Athens to say 'no ' to this completely crazy thinking.
SwedishVillkorets logik måste ersättas med samarbetskontrakt.
The rationale of conditionality must be replaced by contract-based cooperation.
SwedishFöredraganden accepterar fullständigt EU: s politik och hela logik.
The rapporteur fully accepts the EU's entire policy and rationale.
SwedishDenna imperialistiska logik åberopar sig förgäves på den universella humanismen.
However much this imperialist thinking claims to represent universal humanism, we reject it.
SwedishJag ber Aten att säga nej till denna fullständigt vansinniga logik.
I would ask Athens to say 'no' to this completely crazy thinking.
SwedishPaktens logik är att tillåta anticykliska ageranden.
There is no doubt that the pact's flexibility is due to two fundamental elements.
SwedishPaktens logik är att tillåta anticykliska ageranden.
There is no doubt that the pact' s flexibility is due to two fundamental elements.
SwedishIdrott är en offentlig och social företeelse och kan inte följa de privata vinstintressenas logik.
Sport is a public and social commodity and cannot enter into the rationale of private profit.
SwedishVi känner till allt om förstörelse och om att dra nya gränser som är en skymf mot logik, moral och värdighet.
I can identify a range of aspects of the relationship with our eastern neighbours.
SwedishHur skulle denna brist på logik ha kunnat införas i fördraget?
How has this inconsistency allowed itself to infiltrate the Treaty?