SV lämnar
volume_up
{werkwoord}

lämnar
Den lämnar ett tomrum som skall fyllas, inte av detta parlament, utan av kommissionen.
It leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
Tyvärr lämnar återuppbyggnaden av Bosnien mycket övrigt att önska.
Unfortunately the reconstruction of Bosnia leaves a great deal to be desired.
Detta lämnar därför ett kryphål särskilt för handeln med hundvalpar och kattungar.
This therefore leaves a loophole for trade in puppies and kittens particularly.

Synoniemen (Zweeds) voor "lämna":

lämna

Voorbeeldzinnen voor "lämnar" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishFör att detta på lämpligt sätt ska noteras lämnar jag in denna röstförklaring.
To place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
SwedishEuropeiska kommissionen lämnar också ett livsmedelsbistånd på 26 miljoner euro.
The European Commission is also providing a EUR 26 million package of food aid.
SwedishDessutom lämnar den demokratiska kontrollen fortfarande åtskilligt att önska.
Furthermore, insufficient account is taken of the need for democratic scrutiny.
SwedishVi fördömer utan förbehåll det stöd Frankrike lämnar till den algeriska regimen.
We unreservedly condemn the support given by France to the Algerian regime.
SwedishResultaten från toppmötet i Köpenhamn lämnar en besk eftersmak hos oss alla.
The outcome of the Copenhagen Summit has left a bitter taste in everyone's mouth.
SwedishTänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
SwedishVad gäller det tycker jag att expertkommittén egentligen lämnar oss lite i sticket.
I think that the committee has really left us a bit in the lurch in regard to this.
SwedishKoldioxidspåren som denna form av global handel lämnar bakom sig förskräcker.
The carbon footprint left behind by this form of global trading is colossal.
SwedishEftersom täcket är för litet drar vi det över huvudet och lämnar fötterna utanför.
Since the blanket was short we covered our heads and left our feet outside.
SwedishPå Voicemail lämnar de meddelanden och de byter information och nyheter via e-mail.
You can put information on Voicemail and exchange data and news through your E-mail.
SwedishMånga medlemsstater lämnar fortfarande inga eller för få uppgifter till Europol.
Many Member States are still sending Europol too few data or none at all.
SwedishHär lämnar jag åt sidan frågan om erotik, som kan ha ett visst samband med konst.
I am not talking about eroticism, which may have some connection with art.
SwedishDe årsrapporter som generaldirektörerna lämnar in är en viktig del av detta.
The annual reports submitted by the Directors-General are an important part of this.
SwedishI sin resolution säger parlamentet att vi lämnar ifrån oss 20 miljoner euro.
In its resolution, our Parliament says that we are giving up EUR 20 million.
SwedishFör det första måste vi titta på de länder som lämnar de största bidragen.
Firstly, we have to look at the countries which make the biggest contribution.
SwedishI sin resolution säger parlamentet att vi lämnar ifrån oss 20 miljoner euro.
In its resolution, our Parliament says that we are giving up EUR 20 million.
SwedishTack så mycket, Wohlfart, men vi lämnar inte ämnet för Newens fråga ännu.
Thank you, Mr Wohlfart, but we are not moving on from Mr Newens ' question yet.
SwedishDärför föreslår jag att vi lämnar Gud och prisstabiliteten utanför allt detta.
I therefore propose that God and price stability are left out of all this.
SwedishTack så mycket, Wohlfart, men vi lämnar inte ämnet för Newens fråga ännu.
Thank you, Mr Wohlfart, but we are not moving on from Mr Newens' question yet.
SwedishDe icke-statliga organisationerna lämnar allt fler rapporter och talar om statsbrott.
The NGOs are producing ever more reports and talking about crimes of state.