"konkurrenskraftig" vertalen - Engels

SV

"konkurrenskraftig" in het Engels

SV

konkurrenskraftig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Den europeiska textilsektorn måste bli mer konkurrenskraftig internationellt.
The European textile sector must become more competitive at international level.
Ingen ekonomi kan vara konkurrenskraftig utan effektiva transport- och energinät.
No economy can be competitive without effective transport and energy networks.
Transportörer i EU kan konkurrera och växa i en mer konkurrenskraftig omgivning.
A more competitive environment should allow EU carriers to compete and grow.

Voorbeeldzinnen voor "konkurrenskraftig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishI en kapitalistisk värld är ”icke konkurrenskraftig” synonymt med social hemsökelse.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
SwedishDet kommer inte att vara djurskyddsåtgärderna som gör att vår industri inte är konkurrenskraftig.
It is not going to be animal welfare measures that make our industry uncompetitive.
SwedishVi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
We must put alternative energy on the path towards competitiveness.
SwedishDet är nödvändigt för att EU:s jordbrukssektor ska förbli konkurrenskraftig.
This process is essential to guarantee the right level of competitiveness in the European agricultural sector.
SwedishAtt EU: s ekonomi är konkurrenskraftig innebär verkligen inte att industrin inte måste anta utmaningen.
Here too, then, there are lots of opportunities for the future and scope for being imaginative.
SwedishTextil- och beklädnadsindustrin i Europa är en konkurrenskraftig, modern, innovativ och produktiv industri.
Ten years ago, we jointly set the date for the abolition of quotas for the end of this year.
SwedishMed detta reformpaket vill vi ge den europeiska sockersektorn en livskraftig och konkurrenskraftig framtid.
I believe that the present proposals in their entirety respond to the needs of the Community.
SwedishPå så sätt kan man se till att ekonomin blir mer konkurrenskraftig.
There is no need to keep on reinventing the wheel.
SwedishNordirland är i hög grad beroende av att man upprätthåller en konkurrenskraftig och effektiv hamninfrastruktur.
We, politicians, have a duty to carry out our legislative work, which was not the case today.
SwedishSamtidigt måste vi se till att Europas ekonomi blir mer konkurrenskraftig.
This claim always reminds me of Nikita Khrushchev in the 1950s and 1960s, when the Soviet Union wanted to outdo the US.
SwedishVi måste se till att alternativ energi blir konkurrenskraftig.
Alternative energy sources are vital for our future.
SwedishFör att kunna vara konkurrenskraftig anser vi att detta är viktigt inom en del forskningsområden.
We believe that this is important for certain research sectors so that they can increase their competitiveness.
SwedishJärnvägen har en framtid i Europa men kan bara hämta tillbaka marknadsandelar om den är konkurrenskraftig.
The railways have a future in Europe but can only regain market share if they are in a position to compete.
SwedishKommissionen delar målen i betänkandet vad gäller att reglera i syfte att skapa en konkurrenskraftig marknad inom denna sektor.
We also share an understanding of how sector-specific rules can contribute to this objective.
SwedishTony Blair hävdade att forskningen var en grundförutsättning för att fortsätta vara konkurrenskraftig.
Mr President, when we listened to Mr Blair’ s speech in June, we said to ourselves that everything was going to change.
SwedishSäg inte att Förenta staterna har en konkurrenskraftig ekonomi: så är inte fallet när det gäller återförsäkringar.
We worked on a formula that allowed us to consider avoiding the Solvency II discussions, which would come later.
SwedishJag vill att sektorn ska vara konkurrenskraftig så att Europa kan fortsätta att vara världens ledande vinproducent.
I want the sector to be able to compete so that Europe will continue to be the world's leading producer of wine.
SwedishDet innebär också att vi behöver en konkurrensvänlig, men också konkurrenskraftig miljö i Europeiska unionen.
It also means that we need the European Union's ambience to be both favourable to competition and capable of handling it.
SwedishUtbildning och livslångt lärande är ju i själva verket avgörande för en konkurrenskraftig kunskapsbaserad ekonomi.
Indeed, the notion of education and lifelong learning is vital to the competitiveness of the knowledge-based economy.
SwedishVi måste även hjälpa sektorn att bli konkurrenskraftig inom en skälig period utan att straffa företagen efteråt.
We also need to help the sector to achieve competitiveness within a reasonable period, without penalising the businesses later.