"fyllas" vertalen - Engels

SV

"fyllas" in het Engels

SV fyllas
volume_up
{werkwoord}

Detta demokratiska hål måste verkligen fyllas ut.
We really must fill this democratic gap.
Om parametern inte kan fyllas, startas den här händelsen och ett länkat makro kan fylla parametern.
If the parameter cannot be filled out, this event is called and a linked macro can fill out the parameter.
De lämnar utrymmen och gap som kan fyllas i.
They leave space and gaps to fill in.
fyllas (ook: fylla, fylla upp)
Jag förmodar att det finns en del ledamöter här i plenisalen, som nu börjar fyllas ordentligt, som tycker att det är ett lockande framtidsperspektiv.
I assume that here in this Chamber, which is now starting to fill up nicely, there are few Members for whom this prospect is an enticing one.

Voorbeeldzinnen voor "fyllas" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDenna lucka måste fyllas igen, dock inte endast genom de befintliga åtgärderna.
This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.
SwedishDen lämnar ett tomrum som skall fyllas, inte av detta parlament, utan av kommissionen.
It leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
SwedishTidigare har man sett ett politiskt vakuum fyllas av Hamas och Hizbollah.
Past experiences have seen political vacuums filled by Hamas and Hezbollah.
SwedishJag hoppas att det som saknas kommer att fyllas ut för att resultera i en verklig fyllning.
I hope that these gaps can still be filled, so that we are talking about a real filling.
SwedishI dag ser vi på ett glas som förvisso bara är halvfullt, men som håller på att fyllas.
Today we are looking at a glass which is certainly only half full, but is gradually filling up.
SwedishDet finns behov av hjälp som kan fyllas, i stället för att man profilerar sig i exportkonkurrensen.
We should be helping here, instead of competing for pole position in the export markets.
SwedishJag välkomnar Nielsons förslag om att budgeten skall fyllas på, men det måste vidtas fler åtgärder.
I welcome Mr Nielson's suggestions for the budget to be topped up, but more has to come.
SwedishEfter du kommit hem ska en reserapport fyllas i. Denna får sökanden i samband med beskedet om sin ansökan.
Together with the selection results, you will also receive an evaluation form.
SwedishJag välkomnar Nielsons förslag om att budgeten skall fyllas på, men det måste vidtas fler åtgärder.
I welcome Mr Nielson' s suggestions for the budget to be topped up, but more has to come.
SwedishDen här händelsen inträffar när det finns parametrar, som måste fyllas i, i formuläret som ska laddas.
This event occurs when the formula to be loaded has parameters that must be filled out.
SwedishInnan du fyller en serie måste det cellområde som ska fyllas vara markerat.
Before filling a series, first select the cell range.
SwedishDen luckan kommer säkert att fyllas när kommissionen lägger fram nästa förslag till förordning.
This gap will certainly be filled in the next draft regulation submitted to us by the Commission.
SwedishBristen på sådana specialister kommer kanske att behöva fyllas av frivilliga från våra länder.
The shortage of those specialists, perhaps, will have to be filled by volunteers from our countries.
SwedishDetta är vad det i första hand handlar om, nämligen att reproduktionsbeståndet åter kan fyllas på.
This is what it is primarily at issue here, namely to enable stocks to recover for reproduction.
SwedishVi vill att dessa åtaganden skall fyllas ut med en åtgärdsplan från kommissionen om förnybara energikällor.
We want these commitments fleshed out by a Commission action plan on renewable energies.
SwedishGenuas gator kommer än en gång att fyllas av aktivister.
The streets of Genoa will once again be teeming with demonstrators.
SwedishBehovet är dock brådskande och endast radikala åtgärder kan göra det möjligt för beståndet att fyllas på.
The urgency is there, however, and only radical measures can enable stocks to be replenished.
SwedishVåra hjärnor kan fyllas med plack, och vi kan få alzheimer.
Our brains can gunk up with plaque, and we can get Alzheimer's.
SwedishDetta är ett nytt begrepp som nu behöver fyllas med innehåll.
This is a new concept which now needs to be given substance.
SwedishFonden bör fyllas med bidrag från fartygsägare och naturligtvis inte med statliga subventioner.
This fund should be filled with contributions from shipowners and not, of course, with government subsidies.