"furaner" vertalen - Engels

SV

"furaner" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "furaner" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "furaner" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDärför är vi särskilt oroade över utsläpp av tungmetaller, dioxiner och furaner.
This is why our concerns focus on the emissions of heavy metals, dioxins and furanes.
SwedishFör dioxiner och furaner har gränsvärden för utsläpp gjorts obligatoriska för allt avfall.
As regards dioxins and furanes, the limit values have now been made mandatory for all types of waste.
SwedishUtsläpp av dioxiner och furaner kan endast kontrolleras med val av material vid projekteringsstadiet.
Emissions of dioxins and furans can only be addressed via material choices at design stage.
SwedishPrioritering skall ges till utsläppsgränsvärden för de mest skadliga substanserna: kväveoxider, dioxiner, furaner.
Priority must be given to the emission limits for the most harmful substances, i.e. NOx, dioxins and furanes.
SwedishDet rör sig då främst om de förorenande ämnena svaveldioxid, kväveoxid, stoft, dioxin och furaner.
The main culprits are the pollutant substances sulphur dioxide, oxides of nitrogen, small particulates, dioxins and furans.

Andere woorden

Swedish
  • furaner

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.