"funnits här" vertalen - Engels

SV

"funnits här" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "funnits här" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "funnits här" in Engels

här zelfstandig naamwoord
English
här bijwoord
English
hår zelfstandig naamwoord
English
hår- bijvoeglijk naamwoord
English
har- bijvoeglijk naamwoord
English
har werkwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "funnits här" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSå länge människan har funnits här på jorden har hon förorenat.
Mr President, for as long as mankind has been here on earth, he has been polluting.
SwedishDe har funnits här i miljarder år, och det de är, är encelliga mikroskopiska organismer.
They've been here for billions of years, and what they are are single-celled microscopic organisms.
SwedishLåt mig säga det en gång till: EU är det största fredsprojekt som någonsin har funnits på den här kontinenten.
Let me say it again: the EU is the greatest peace project that there has ever been on this continent.
SwedishOm rådets ordförande hade funnits här, skulle jag frågat henne om vilken strategi ordförandeskapet har i detta avseende.
If the President of the Council were here I would ask her what the strategy of the presidency is in this respect.
SwedishDet har funnits en bristande efterlevnad här.
There has been a lack of compliance here.
SwedishMen det har också funnits starkt stöd här i parlamentet för en byrå, och jag är mycket glad att den kommer att bli till nu.
But there has also been a strong support in this plenary for an agency, and I am very glad that it is going to be created now.
SwedishSamförståndet om mänskliga rättigheter har funnits i många år här i kammaren, men som jag ser det gör ert betänkande ingenting för att bibehålla det.
Acts of terrorism can never be justified by any cause or ideology, and must unreservedly be condemned.
SwedishKlimatförändringar har alltid funnits, men den här gången har vi också del i den, och just om denna del handlar det.
There has always been climate change, but this time, we are making our own contribution to it, and that is exactly what this is all about.
SwedishVi måste lära av historien och inse att förändringar sker och ständigt har skett under den tid vi funnits här på jorden.
Our history must teach us that, over the period of time that we have been living in this world, there have been alterations and changes.
SwedishJag menar att det bara funnits begränsade möjligheter här att framföra de kritiska synpunkter som vi ventilerat under våra utskottsöverläggningar.
In my view there has been only a limited opportunity here to voice the critical comments that we aired in our deliberations in committee.
SwedishSamförståndet om mänskliga rättigheter har funnits i många år här i kammaren, men som jag ser det gör ert betänkande ingenting för att bibehålla det.
The consensus on human rights in this House has lasted for many years, but, as I see it, your report does nothing to help maintain it.
SwedishDessa ord sammanfattar den reformplan som jag förbereder tillsammans med mina kolleger, varav flera för övrigt har funnits med mig här i dag.
This is a brief outline of the reforms which I am preparing with my colleagues, several of whom were keen to accompany me here today.
SwedishJag kan inte förneka att det har funnits stor besvikelse här i parlamentet – liksom i vår grupp – över det som har sagts i Syrien och på andra håll under de senaste veckorna.
I would not wish to deny that there has, here in this House – and, indeed within our group – been much disappointment about the things that have been said over recent weeks in Syria and elsewhere.

Andere woorden

Swedish
  • funnits här

Kijk eens naar het Duits-Nederlands woordenboek door bab.la.