"funktion för" vertalen - Engels

SV

"funktion för" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "funktion för" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "funktion för" in Engels

funktion zelfstandig naamwoord
för zelfstandig naamwoord
English
för bijwoord
English
för werkwoord
English
för voorzetsel
för voegwoord
English
för- bijvoeglijk naamwoord
föra werkwoord
fara zelfstandig naamwoord
fara werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "funktion för" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishFirefox har en inbyggd funktion för positionsbestämd webbläsning i webbläsaren.
However, Firefox offers a location-aware browsing feature built into the browser.
SwedishSom det har sagts tidigare är euron central för finanssystemets funktion.
As has been said, the euro is central to the functioning of the financial system.
SwedishAnsiktstransplantationer fyller en funktion för att ersätta hud hos brännskadepatienter.
The face transplant has a role probably in burns patients to replace the skin.
SwedishJag gratulerar Reimer Böge till hans funktion som ledare för parlamentets delegation.
I congratulate Mr Böge on his role as the head of Parliament's delegation.
SwedishFörslaget har en central funktion för kapitalismens stormlöpning inom EU.
This proposal plays a central role in the onslaught of capitalism in the EU.
SwedishOmrådena har helt olika bakgrund och olika betydelse för samhällets funktion.
Their origins are different, their importance to the functioning of society is different.
SwedishHär kan du välja den funktion som används för visning av data i dataområdet.
Use this dialog to select the functions to be used for displaying the data in the data area.
SwedishRådet har inte haft möjlighet att diskutera någon särskild funktion för mänskliga rättigheter.
The Council has not had the opportunity to discuss any special human rights function.
SwedishJag är intresserad av proteiner där dynamik är av betydelse för proteinets funktion.
Nuclear magnetic resonance, NMR, spectroscopy is uniquely suited to answer all these questions.
SwedishRådet har inte haft möjlighet att diskutera någon särskild funktion för mänskliga rättigheter.
The Council has not had the opportunity to discuss any special human rights function.
SwedishÅr 2009 kan betraktas som ett viktigt prövoår för rådets funktion.
2009 can be regarded as a key test year for the functioning of the Human Rights Council.
SwedishI den här listrutan väljer fu den matematiska funktion som ska användas för beräkningen av delresultaten.
Choose the mathematical function to be used for the calculation of subtotals.
SwedishFriska ekosystem fyller en central funktion för välstånd och välbefinnande i EU och i hela världen.
Healthy ecosystems play a vital role in prosperity and well-being in the EU and worldwide.
SwedishDenna funktion är inte tillgänglig för förankring som tecken.
If you choose " anchor as character, " this function is not available.
SwedishI den här listrutan väljer du den matematiska funktion som ska användas för beräkning av konsolideringen.
Select here the mathematical function you want to use for the consolidation.
SwedishDet är vår sak att ge den medel för dess funktion som motsvarar den uppgift som den skall genomföra.
It is our job to give it the tools it needs to accomplish its mission.
SwedishValueTrack är en användarvänlig AdWords-funktion för webbadressmärkning.
ValueTrack is our easy-to-use AdWords URL-tagging feature.
SwedishDet närmare samarbetet skulle kunna fylla en viktig funktion inom ramen för ett utvidgat Europa.
Reinforced cooperation could have an important role to play in the framework of an enlarged Europe.
SwedishDenna funktion finns inte tillgänglig för förankring som tecken.
This function is not available for anchoring to a character.
SwedishRegnskogarnas funktion är avgörande för klimatet i världen.
The role of the rainforests is crucial to the world's climate.

Andere woorden

Swedish
  • funktion för

Meer in het Nederlands-Duits woordenboek.