"fordonen" vertalen - Engels

SV

"fordonen" in het Engels

EN
SV

fordonen {meervoud}

volume_up
Åtgärder både vad beträffar fordonen och vägtrafikanternas beteende.
Measures that relate to both vehicles and to road user behaviour.
Enklast är att föreställa sig en väg där fordonen håller samma hastighet.
It is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
Viloperioder i fordonen är till exempel fullständigt opraktiskt.
The rest period on the vehicles, for example, is completely impractical.

Synoniemen (Zweeds) voor "fordon":

fordon

Voorbeeldzinnen voor "fordonen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag skall ge vår representant instruktioner om att ta bort logotypen på de två fordonen.
I will tell our delegate to get rid of the logos on the Land Rovers.
SwedishVar hamnar de uttjänta fordonen om anläggningarna inte räcker till?
If there are not sufficient facilities, where do the ELV end up?
SwedishDessa två betänkanden är viktiga eftersom de handlar om att se till att fordonen i Europa blir bättre.
In the case of passenger cars and minibuses, a frontal impact is typical.
SwedishBåde det sätt som fordonen är byggda på, vägarnas utformning och människorna själva utgör svaga punkter.
The construction method of transport modes, as also road design and people themselves, are weak points.
SwedishVi måste se till att de tunga fordonen, som vi behöver, också blir så miljövänliga som det över huvud taget är möjligt.
We must see to it that the lorries that we need are also as ecologically harmless as possible.
SwedishI förslaget förordar man oanmälda kontroller, ty fordonen måste ju vara i skick även mellan de årliga kontrollerna.
These spot tests may be carried out at the roadside, at ports and harbours or where trucks are parked.
SwedishFordonen har kameraövervakning och luftkonditionering och djuren lastas med hjälp av lyftanordningar.
Distances there are long, farms are few and far between, and slaughtering is concentrated in just a few large units, partly owing to stringent EU regulations.
SwedishEn tredje punkt rör metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT), en bränsletillsats som är skadlig för såväl hälsan som fordonen.
A third point concerns methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT), a fuel additive that is harmful to health and to cars alike.
SwedishDet är omöjligt att låta djuren vara kvar i fordonen under långa pauser eller lasta ur dem med jämna mellanrum.
It is necessary for the welfare of the animals that a derogation is granted in the case of sparsely populated areas, mountains and islands and that this time limit is extended.
SwedishKompromissen består av ett system där de mest förorenande fordonen förbjuds och de rena fordonen främjas, samtidigt som antalet tillgängliga miljöpoäng sänks för varje år.
Now that we have reached the end of conciliation, it looks like the Council and Parliament are essentially in agreement after all.
SwedishVi anser inte att fordonsskatten ska baseras på koldioxidutsläppen till 50 procent, utan att den i stället ska baseras till 100 procent på de föroreningar som fordonen släpper ut.
As far as we are concerned, not just 50% of car tax should be based on their CO2 emission, but 100% on the pollution they cause.
SwedishVi anser inte att fordonsskatten ska baseras på koldioxidutsläppen till 50 procent, utan att den i stället ska baseras till 100 procent på de föroreningar som fordonen släpper ut.
As far as we are concerned, not just 50 % of car tax should be based on their CO2 emission, but 100 % on the pollution they cause.
SwedishEfter utgången av denna övergångsperiod borde fordonen uppfylla direktivets krav, åtminstone när det gäller dess mest centrala delar i fråga om djurens välbefinnande.
When that transitional period has lapsed, the equipment should fulfil the requirements of the directive, at least as far as the important, central issue of animal welfare is concerned.
SwedishNu diskuterar vi de tunga fordonen, lastbilarna och bussarna. Där kan man fastslå att det bara funnits en mycket tveksam lagstiftning, långt ifrån den som fanns beträffande personbilarna.
Now we are turning our attention to trucks, lorries and buses, and here we find that the legislation has been very hesitant and quite different from that on passenger cars.