"förordning" vertalen - Engels

SV

"förordning" in het Engels

volume_up
förordning {comm. gen.}

SV förordning
volume_up
{commuun genus}

1. algemeen

förordning (ook: regel, bestämmelse, reglering, lagstadga)
För det andra bör förordning nr 1762 upphävas och ersättas med en ny förordning.
Secondly, Regulation 1762 must be repealed and replaced with a new regulation.
För det första är förordning 4045 / 89 en kontrollförordning, inte en förordning mot bedrägeri.
Firstly, Regulation 4045/ 89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.
För det första är förordning 4045/89 en kontrollförordning, inte en förordning mot bedrägeri.
Firstly, Regulation 4045/89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.
förordning (ook: kungörelse, utslag, påbud, dekret)
volume_up
decree {znw.}
Men när jag talar om för dem att detta beror på en förordning från regeringskonferensen blir de arga.
But when I tell them that this is by decree of the Intergovernmental Conference, they are angry.
Förordning av den 17 december 2009 publicerad i Turkiets officiella tidning nr 27499, 31.12.2009.
Decree of 17 December 2009 published in Official Turkish Government Gazette No 27499, 31 December 2009.
Jag hoppas att förordningen skall behandlas raskt och snabbt träda i kraft.
I hope that the decree will be debated and got through speedily.
förordning
Jag har nu en förordning under granskning som kommer att innebära ytterligare 60 skyltar.
I now have an ordinance in the course of being appraised which will provide for a further 60.
Den rumänska regeringen har utfärdat en extraordinär förordning som förbjuder ett dussintal sådana ämnen.
The Romanian Government has issued an emergency ordinance banning dozens of such substances.
Redan 1990 hade vi hos oss en lag om avfallshantering och 1993 en förordning om förbud mot halogenerade ämnen.
We passed a Waste Law back in 1990 and an ordinance banning halogenated substances in 1993.
förordning (ook: föreskrift)

2. zakelijk

För det andra bör förordning nr 1762 upphävas och ersättas med en ny förordning.
Secondly, Regulation 1762 must be repealed and replaced with a new regulation.
För det första är förordning 4045 / 89 en kontrollförordning, inte en förordning mot bedrägeri.
Firstly, Regulation 4045/ 89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.
För det första är förordning 4045/89 en kontrollförordning, inte en förordning mot bedrägeri.
Firstly, Regulation 4045/89 is a control regulation and not an anti-fraud regulation.

3. ouderwets

förordning (ook: utseende, struktur, lag, förordnande)
Huruvida kränkningen sker genom en lag, en konstitution eller en förordning är irrelevant: alla kränkningar av grundläggande rättigheter är förbjudna i fördragen.
Whether that violation is made by a law, by a constitution, or by a regulation, is irrelevant: wherever there is a violation of fundamental rights, it is not permitted under the Treaties.
Målsättningen med ett hållbart fiske kommer inte att kunna uppnås med hjälp av lagar eller förordningar; de är visserligen nödvändiga men de är otillräckliga.
Nevertheless, I would like to remind you that the draft European Constitution lays down four exclusive competences for the Union and that one of them is precisely the management of fisheries sources.
För det första strider förordningen mot subsidiaritetsprincipen, eftersom politiska partier vanligen finansieras av medborgarna och medlemsstaterna, inte genom gemenskapsbudgeten.
It seems to me that, post-Constitution, some in this place – and I am one of them – will not recognise that new rule of law because we will only be able to leave the EU on the terms of the EU.

Synoniemen (Zweeds) voor "förordning":

förordning

Voorbeeldzinnen voor "förordning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag kan absolut inte stödja önskemålet om en " uppmjukning" av förordning 1408/71.
Under no circumstances can I support the desire to "soften up' directive 1408/71.
SwedishMigrering till andra generationen av Schengens informationssystem (förordning) (
Migration to the second generation Schengen Information System (SIS II) (
SwedishMen detta är bara en av anledningarna till att jag inte röstade emot denna förordning.
However, this is only one of the reasons why I did not vote against this measure.
SwedishJag kan absolut inte stödja önskemålet om en " uppmjukning " av förordning 1408 / 71.
Under no circumstances can I support the desire to " soften up ' directive 1408/ 71.
Swedish" Denna förordning om euron kommer att bli till stor nytta för oss ledamöter
" This measure on the euro will be wonderful for us Members of the European Parliament. "
SwedishFör att skapa klarhet och överskådlighet bör denna förordning kodifieras.
In the interests of clarity and rationality, the said directive should be codified.
Swedish"Denna förordning om euron kommer att bli till stor nytta för oss ledamöter."
"This measure on the euro will be wonderful for us Members of the European Parliament."
SwedishKommissionen började förbereda för förnyelsen av denna förordning under våren 1999.
However, these discussions were delayed by the former Commission's resignation last year.
SwedishNu kan jag säga att alla medlemsstater under tiden uppfyllt alla krav i förordning 2740 / 99.
Thirdly, some of the information submitted by some Member States was incomplete.
SwedishI en förordning av den 30 juni 1992 försökte man främja konsumtionen av nötkött.
In a ruling dated 30 June 1992 an attempt was made to promote the consumption of beef products.
SwedishSyftet med båda förslagen till förordning verkar vara välgrundade.
(Mr President, the aims of both proposals for regulations seem well-founded.
SwedishGenom att anta denna förordning tar vi i parlamentet på oss vår del av det ansvaret.
In adopting this resolution, we in Parliament are fulfilling our share of that responsibility.
SwedishEnligt min åsikt är denna förordning just ett exempel på detta överflöd av regler.
Since 1964, a series of laws have been adopted on this subject.
SwedishKollegan Iversen har utarbetat sitt eget förtjänstfulla betänkande om ovan nämnda förordning.
My colleague, Mr Iversen, has produced an excellent report on the latter.
SwedishDetta är bakgrunden till det förslag till förordning som vi diskuterar i dag.
The proposal we are discussing today falls within this context.
SwedishFörordning 1408 / 71 spelar en viktig roll för att detta mål skall kunna nås.
The European peoples’ ability to determine their own future will be undermined in a further area.
SwedishJag har därför lagt fram flera ändringsförslag till förslaget till förordning.
To this effect, I tabled several amendments to the proposal.
SwedishDetta är en förordning och det är följaktligen kommissionens uppgift att övervaka att den efterlevs.
I said to Parliament that I set a deadline of Christmas to resolve this situation.
SwedishTyvärr fastnade denna viktiga förordning i rådet den 8 december.
Unfortunately, this important development stalled on 8 December in the Health Council.
SwedishVilket är då kommissionens mål med det förslag till förordning som är föremål för dagens debatt?
What objective is the Commission pursuing with the proposal we are debating here today?