SV

förbjuden {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
förbjuden
Diskriminering är förbjuden enligt gemenskapslagstiftningen och internationell rätt.
Discrimination is prohibited under European and international law.
Men märkning med denna värdefulla information är förbjuden enligt EU-reglerna.
But this valuable information is prohibited on labels by European regulations.
All kontakt med internationell press eller internationella medier är förbjuden.
All access to the international press or media is prohibited.
förbjuden (ook: förbjudet)
Positiv särbehandling av kvinnor är ju förbjuden enligt EG-domstolen.
Positive discrimination in favour of women is after all forbidden by the European Courts.
Denna forskning kommer aldrig att beviljas finansiering i ett land där den är förbjuden.
This research will never be funded in a country where it is forbidden.
Förklara för mig vad en kollektiv, dvs. förbjuden, utvisning är.
Explain to me what a collective expulsion is, that is what is forbidden.
Arbetslöshetsförsäkringen gäller bara de stora företagen, medan den är förbjuden för småföretagarna.
The Wages Guarantee Fund applies only to large companies; small firms have no access to it.
Camping förbjuden, vandring tillåten.
No camping, hiking is allowed.
It's a no-smoking court.
förbjuden
Positiv särbehandling av kvinnor är ju förbjuden enligt EG-domstolen.
Positive discrimination in favour of women is after all forbidden by the European Courts.
Förklara för mig vad en kollektiv, dvs. förbjuden, utvisning är.
Explain to me what a collective expulsion is, that is what is forbidden.
Hittills har användning av ämnen för antimikrobiell behandling varit förbjuden inom EU.
So far the use of substances for anti-microbial treatment has been forbidden in the EU.

Synoniemen (Zweeds) voor "förbjuden":

förbjuden
förbjuda

Voorbeeldzinnen voor "förbjuden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishI fyra medlemsstater, däribland Tyskland, är forskningen med embryon förbjuden.
Embryo research is banned in four Member States, including Germany.
SwedishI Sverige är all hantering av narkotika förbjuden, förutom av medicinska skäl.
In Sweden, any use of drugs, except for medical reasons, is banned.
SwedishI Sverige är all hantering av narkotika förbjuden, förutom av medicinska skäl.
It means that prevention and the fight against drugs under criminal law have the highest priority.
SwedishNitrofen är en herbicid som har varit förbjuden som ämne inom Europeiska unionen sedan 1988.
Nitrofen is a herbicide and has been a banned substance in the European Union since 1988.
SwedishJag levde under 40 år i en del av Europa där reklam var förbjuden.
I lived for 40 years in an area of Europe where advertising was banned.
SwedishHandel för kommersiella ändamål är då förbjuden eller reglerad av ett tillstånds- och övervakningssystem.
World conservation of certain bird species is affected by international trade.
SwedishArbetslöshetsförsäkringen gäller bara de stora företagen, medan den är förbjuden för småföretagarna.
The Wages Guarantee Fund applies only to large companies; small firms have no access to it.
SwedishDet skulle resultera i omfattande dumpning av sopor på förbjuden plats och dumpning av olagligt avfall.
This would result in massive fly-tipping and dumping of illegal waste.
SwedishDen metod med höga koncentrationer av cyanid som användes i Rumänien blir också förbjuden i med detta direktiv.
Parliament has definitely helped make this directive better and more forceful.
SwedishWorld Organisation of the Scout Movement (WOSM) var helt förbjuden av den totalitära kommunistregimen.
The World Organisation of the Scout Movement was completely banned by the totalitarian communist regime.
SwedishDen historiska vit-röd-vita vitryska flaggan är förbjuden och ryska är det officiella nationella språket.
The historic white-red-white Belarussian flag is banned and Russian is the official national language.
SwedishNyanvändning av asbest är redan förbjuden i Norden, Tyskland, Nederländerna och Frankrike.
The use of asbestos in new applications is already banned in the Nordic countries, in Germany, the Netherlands and France.
SwedishSkälet till att vårjakt är förbjuden är att vilda fåglar flyttar till sina häckningsplatser då.
The reason why hunting is banned in the spring period is because wild birds are migrating to their reproduction sites.
SwedishDet är oacceptabelt att den forskning som är förbjuden i en medlemsstat finansieras med EU-medel i en annan.
To use EU funds to finance research in one Member State which would be banned in another is unacceptable.
SwedishJag vill påpeka att diskriminering vanligen är förbjuden i lag, medan den fortsätter i praktiken.
I would like to point out that the law usually forbids discrimination, while practice shows continued discrimination.
SwedishDen metod med höga koncentrationer av cyanid som användes i Rumänien blir också förbjuden i med detta direktiv.
The method involving high concentrations of cyanide, used in Romania, is also banned by this directive.
SwedishHan får inte tala med journalister och han är också förbjuden att gå närmare än 100 meter från en utländsk ambassad.
He cannot talk to journalists and he is also barred from going within 100 metres of foreign embassies.
SwedishNu har fruktkött från transgena sockerbetor saluförts i Nederländerna, fast denna saluföring var förbjuden.
Today, transgenic beetroot pulp has been marketed in the Netherlands even though its commercialization was banned.
SwedishMen när sexuellt utnyttjade barn också framställs som arbetare, då har man överskridit en förbjuden gräns.
But a fundamental boundary has been overstepped when sexually exploited children are also represented as 'workers '.
SwedishMen när sexuellt utnyttjade barn också framställs som arbetare, då har man överskridit en förbjuden gräns.
But a fundamental boundary has been overstepped when sexually exploited children are also represented as 'workers' .