"förbipasserande" vertalen - Engels

SV

"förbipasserande" in het Engels

EN
EN
EN
SV

förbipasserande {onzijdig}

volume_up
förbipasserande (ook: slut, död, bortgång)
De kan inte ges eller tillåtas av en förbipasserande parad av politiskt obetydliga personer.
They are not in the gift, or at the discretion, of a passing parade of political nonentities.
De kan ju alltid sälja metkrokar till förbipasserande fartyg och lova att stryka skroven med lite tjära som de liksom råkar ha liggande.
They might sell fish hooks to passing boats and promise to cover hulls with a quantity of tarmacadam that they just had left over.
Regelbundna hastighetskontroller av förbipasserande fordon är inte ovanliga, inte heller täta poliskontroller av dokument och bagage.
It is by no means exceptional for regular speed checks to be imposed on passing vehicles at this border, as well as frequent police checks on documents and vehicle luggage.

Voorbeeldzinnen voor "förbipasserande" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishHans mördare var så fräck att förbipasserande misstog skotten för smällare.
So brazen was his killer, that passers-by mistook the bullets for firecrackers.
SwedishFrån en reklamskylt uppmanade hon alla förbipasserande att dricka mjölk.
There was a poster of her urging all the passers-by to drink milk.
SwedishFörbipasserande som ville fira minnet av revolutionen 1956 på ett fredligt sätt fick inte göra det.
Peaceable passers-by, who wanted to celebrate 1956 peacefully, were not allowed to do so.
SwedishGoogle digitaliserar systematiskt hela gator inklusive förbipasserande, husnummer, bilar och barnvagnar.
Google systematically digitalises whole streets including passers-by, house numbers, cars and prams.
SwedishDe kan inte ges eller tillåtas av en förbipasserande parad av politiskt obetydliga personer.
Whenever before did a sovereign nation permit outsiders to write and impose a new constitution on them, except after defeat in war?
SwedishJag kan inte heller förstå varför så mycket övervåld var nödvändigt mot fredliga demonstranter och oskyldiga förbipasserande.
I also do not understand why so much excessive violence was necessary against peaceful demonstrators and innocent passers-by.
SwedishMitt på blanka dagen, inför likgiltiga förbipasserande, ristade nynazister i tyska Sachsen in det på hennes kropp därför att hon försvarat en liten rysk flicka.
In the daylight, ignored by indifferent bystanders, neo-Nazis in German Saxony incised it on her body because she stood up for a little Russian girl.
SwedishHändelserna inträffade vid utgången från San Juan-kyrkan, när ”damerna i vitt” gick mot stadens centrum och delade ut blommor till förbipasserande.
These incidents occurred outside the church of San Juan, when the Ladies in White had left the church and were heading for the city centre, offering flowers to passers-by.
SwedishEtt stort antal oppositionella aktivister, journalister, lärare och tillfälliga förbipasserande har gripits under den våg av våldsamheter som myndigheterna har släppt lös.
A great many opposition activists, journalists, teachers and casual bystanders have been caught up in the wave of violence unleashed by the authorities.