"får tillfälle" vertalen - Engels

SV

"får tillfälle" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "får tillfälle" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "får tillfälle" in Engels

får zelfstandig naamwoord
English
får werkwoord
English
bijvoeglijk naamwoord
English
werkwoord
voornaamwoord
English
tillfälle zelfstandig naamwoord
far zelfstandig naamwoord
English
fara zelfstandig naamwoord
fara werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "får tillfälle" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishTack för att jag får tillfälle att tala i dag.
Mr President, Commissioner, thank you for giving me the opportunity to speak today.
SwedishJag tror att vi får tillfälle att ta upp denna punkt i kammaren i morgon.
I believe we will have the opportunity to discuss this during tomorrow's sitting.
Swedish(SK) Jag vill tacka er för att vi får tillfälle att diskutera denna fråga.
(SK) I would like to thank you for giving us the opportunity to discuss this issue.
SwedishNär den tiden kommer får vi säkert tillfälle att ta upp den här debatten igen.
When it does, I believe we will once again have the opportunity to insist on this debate.
Swedishfår vi tillfälle att återkomma till denna fråga i närvaro av Franco Frattini.
Indeed, we shall have the opportunity to return to the issue in the presence of Mr Frattini.
SwedishNi får tillfälle att uttrycka er uppfattning om detta under frågorna på en minut.
You will have the opportunity to express your views on this during the one-minute questions.
SwedishUnder praktiken får du tillfälle att testa dina kunskaper i ingenjörsmässiga arbetsuppgifter.
In practice, you get the opportunity to test your knowledge of engineering tasks.
SwedishTack så mycket för att jag får tillfälle att kort delta i debatten igen.
(DE) Mr President, many thanks for the opportunity to join this debate again briefly.
SwedishOm ni anser att ni endast kan avslå den får ni tillfälle att göra det.
If you feel duty-bound to reject it, you will have an opportunity to do so.
SwedishVi får tillfälle att bedöma hur effektiva de är i ett senare skede.
We will have the opportunity to assess their effectiveness at a later stage.
SwedishDet gläder mig att jag får tillfälle att tala i denna mycket viktiga fråga.
Mr President, I am pleased to have the opportunity to speak on this very important subject.
SwedishFår jag ta detta tillfälle i akt att påminna er om att den föll i Warszawa.
May I take this opportunity to remind you that it fell in Warsaw.
Swedishfår parlamentet tillfälle att ta upp frågan en andra gång.
This will also provide Parliament with another opportunity for raising the issue.
SwedishJag har dock lagt detta på minnet och kommer att åtgärda bristen så fort jag får tillfälle.
However, I have made a note of it and will make good the omission at the next opportunity.
SwedishOm ni kommer kl. 21.00 får ni tillfälle att delta i denna del av föredragningslistan.
If you come at 9.00 p.m., you will have the opportunity to participate in that part of the agenda.
SwedishJag ska göra det nästa gång jag får tillfälle att tala med honom.
I shall do so the very next time I have the opportunity to speak to him.
SwedishTack för att jag får tillfälle att be om kommissionens klargörande på två punkter.
author. - Mr President, thank you for allowing me to ask for clarification on two points.
SwedishBolkestein, Diamantopoulou och jag själv får tillfälle att komma tillbaka till er.
Mr Bolkestein, Mrs Diamantopoulou and myself will have the opportunity to address you again in future.
SwedishÅterigen får jag tillfälle att yttra mig om ett betänkande från Sue Waddington.
Mr President, once again I can comment on a report which originates from Sue Waddington.
SwedishVi får tillfälle att återkomma till detta när vi här i parlamentet granskar stödåtgärderna.
We will have the chance to return to this when we consider, in this House, the aid procedure.

Andere woorden

Swedish
  • får tillfälle

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.