"driftskompatibilitet" vertalen - Engels

SV

"driftskompatibilitet" in het Engels

SV

driftskompatibilitet {commuun genus}

volume_up
1. zakelijk
driftskompatibilitet
Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) (omröstning)
The interoperability of the Community rail system (Recast) (vote)
Ökad driftskompatibilitet är en nyckelfaktor i våra ansträngningar på detta område.
Increased interoperability is a key factor in our endeavours in this area.
Men det räcker inte att göra framsteg i fråga om driftskompatibilitet.
However, it is not enough for us just to forge ahead with interoperability.

Voorbeeldzinnen voor "driftskompatibilitet" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishMHP-standarden uppfyller behovet av driftskompatibilitet och öppenhet inom detta område.
The MHP standard meets the needs of interoperability and openness in this field.
SwedishÖkad driftskompatibilitet är en nyckelfaktor i våra ansträngningar på detta område.
Increased interoperability is a key factor in our endeavours in this area.
SwedishJag skulle själv ha föredragit att man bestämt genomförde driftskompatibilitet.
From my point of view, I would have preferred interoperability to be firmly implemented.
SwedishMånga ledamöter har i debatten tagit upp frågan om driftskompatibilitet.
In the debate, various Members have raised the question of interoperability.
SwedishDetsamma gäller betänkandena om driftskompatibilitet och inrättandet av järnvägsbyrån.
Allow me to give you a few thoughts on future work in the railway sector.
SwedishMånga ledamöter har i debatten tagit upp frågan om driftskompatibilitet.
Whatever you decide, the Commission will take account of it and respect it.
SwedishMen det räcker inte att göra framsteg i fråga om driftskompatibilitet.
However, it is not enough for us just to forge ahead with interoperability.
SwedishEn sista sak: kravet på driftskompatibilitet måste även omfatta kontraktsbestämmelser.
One last point: the interoperability obligation must apply to contractual regulations too.
SwedishVi måste därför skapa nya drivkrafter till förmån för driftskompatibilitet.
It is therefore essential to give a fresh boost to interoperability.
SwedishDet gör de europeiska järnvägssystemens driftskompatibilitet i praktiken nästan omöjlig.
This makes the interoperability of the European rail systems almost impossible in practice.
SwedishDriftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) (omröstning)
The interoperability of the Community rail system (Recast) (vote)
Swedishdriftskompatibilitet?.
On the question of application interfaces and the technology, the key word is 'interoperability'.
SwedishVi har därför inlett en diskussion och en branschspecifik undersökning om driftskompatibilitet.
We have therefore launched a debate and sectoral investigation into interoperability.
SwedishDetsamma gäller betänkandena om driftskompatibilitet och inrättandet av järnvägsbyrån.
The same applies to the reports on interoperability and the creation of the Rail Safety Agency.
Swedishdriftskompatibilitet?.
On the question of application interfaces and the technology, the key word is 'interoperability '.
SwedishInom industrin saknas det samförstånd om vad driftskompatibilitet egentligen innebär.
There is a lack of agreement within industry as to what operational compatibility actually involves.
SwedishDärför är det viktigt att göra transporten tillgänglig och att främja driftskompatibilitet.
For this reason, making transport accessible and supporting interoperability are vital actions.
SwedishI verkligheten är vi högst medvetna om att det inte finns någon finansiering för driftskompatibilitet.
In reality, we are well aware that there is no funding for interoperability.
SwedishMen de allmänna förfarandena för driftskompatibilitet måste inte fastställas genom ett svårt fall.
However, the general procedures for interoperability must not be defined by a hard case.
SwedishVi kan också nämna den föreslagna omarbetningen av direktiven om driftskompatibilitet och säkerhet.
We could also mention the proposed recast of the directives on interoperability and safety.