"demonstration" vertalen - Engels

SV

"demonstration" in het Engels

EN

"demonstration" in het Zweeds

SV demonstration
volume_up
{commuun genus}

1. algemeen

EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (
Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (
Stöd till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (
Supporting early demonstration of sustainable power generation from fossil fuels (
Det kommer att utgöra en synbar demonstration av det allomfattande Europa vi vill bygga.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.

2. politiek

demonstration (ook: manifestation, opinionsyttring)
Fattigdom och social utestängning är en demonstration av bristande respekt för mänsklig värdighet.
Poverty and social exclusion are a manifestation of lack of respect for human dignity.
I det nuvarande klimatet får detta utrymme inte bara vara en konstlad och meningslös demonstration av hälsofrämjande.
In the current climate this space must not be merely an artificial and pointless manifestation of health promotion; it must be an effective action.

Synoniemen (Zweeds) voor "demonstration":

demonstration

Synoniemen (Engels) voor "demonstration":

demonstration

Voorbeeldzinnen voor "demonstration" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag var i Warszawa på den demonstration som er regering försökte förbjuda.
I was in Warsaw on the march that your Government tried to ban.
SwedishJag anser att det där i synnerhet är en demonstration av vad man inte bör göra.
Mr President, ladies and gentlemen, I believe that this is an example of exactly what we must not do.
SwedishEn perfekt demonstration på denna frånstötande last finns i de första raderna i kommissionens meddelande.
The perfect illustration of this crippling flaw lies in the opening sentence of the Commission communication.
SwedishSärskilda programmet ”Samarbete” 2007-2013 (sjunde ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration) (omröstning)
Specific Programme 'Cooperation' (Seventh RTDD Framework Programme, 2007-2013) (vote)
SwedishKhodorkovskymålet var en tydlig demonstration av detta.
The Khodorkovsky case clearly demonstrates this.
SwedishMan skulle kunna frukta att det faktum att frågan återinförs innebär en besvärjelse demonstration från vår sida.
It might be feared that our reintroducing this question could be taken for an automatic reflex on our part.
SwedishAvbrott i debatterna och visuell demonstration av olika åsikter hör till normala parlamentsrutiner.
Interruptions in debates and a visible display of different opinions are part and parcel of normal parliamentary practice.
SwedishHela er demonstration, samtliga exempel ni nämnde, faller emellertid fortfarande under nationella befogenheter.
So, all of the matters you raised and all the examples you quoted lie within the bounds of national competence.
SwedishFemte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration(Europeiska gemenskapen)
SwedishDet vi har sett hända här i parlamentet under de senaste tre veckorna är en demonstration av hur långt demokratin har avancerat i Europa.
Willy Brandt said that the European Parliament was not given rights; it had to fight for them.
SwedishBarcelonakonferensens begränsning är kanske en demonstration av bristen på en verklig europeisk utrikespolitik.
Perhaps one of the limitations of the Barcelona Conference is that it demonstrates the absence of a genuine European foreign policy.
SwedishTråkigt nog gav de ungerska parlamentsledamöternas demonstration mot Tjeckoslovakien i Bryssel också en vilseledande bild av dessa fakta.
Sadly, the anti-Czechoslovak exhibition staged in Brussels by Hungarian MEPs also misrepresented the facts.
SwedishAvbrott i debatterna och visuell demonstration av olika åsikter hör till normala parlamentsrutiner.
The first is to see this as a parliament and not a school, nor a church and − please take this as a joke, Mr President − nor is it an opera house.
SwedishNyligen upptäcktes att 2 700 invandrare hölls under så eländiga förhållanden att de revolterade och genomförde en demonstration i protest.
It was recently revealed that 2 700 immigrants were being held in such appalling conditions that they took to the streets in protest.
SwedishI Vitryssland kan man åtalas och dömas till fängelse bara för att man deltagit i en demonstration, ställt upp i val eller hävdat sin åsikt.
In Belarus, you can be indicted and go to prison merely for taking part in a protest, standing in elections, or stating your opinion.
SwedishVid toppmötet i Washington kommer detta att behandlas vidare genom en demonstration av Thais-projektet som främjar elektroniskt utbyte mellan medborgare.
During the summit in Washington this will be furthered by means of a Thai project which encourages electronic exchange between citizens.
SwedishDå ägde en demonstration av jordbrukare från den befintliga gemenskapen rum framför parlamentet.
Let me, in this context, refer back to yesterday, when farmers from the present Community demonstrated in front of the parliament building.
SwedishHan behövde inte göra det för min skull, men jag tror att hans demonstration var nödvändig för att många kolleger äntligen skulle få upp ögonen.
There was no need for him to prove it again for me, but I think that it was necessary for some of my colleagues in order to make them finally open their eyes.
SwedishDet är två saker som illustrerar detta fenomen: det våld som användes för att stävja en fredlig demonstration av kvinnor förra året, och polygamins återkomst.
Among the proposals put forward by Mr Agnoletto is one to the effect that Parliament should be given the opportunity to begin talks of this type.
SwedishJag skulle dock vilja återvända till en incident som ägde rum i går, för att ge parlamentet en liten demonstration av hur splittrat det emellanåt kan verka.
Finally, we talk a lot about the, which are in fact dark tunnels, in which the last prerogatives of the national democracies are going to get lost.