"dag" vertalen - Engels

SV

"dag" in het Engels

volume_up
dag {comm. gen.}
EN
EN

SV dag
volume_up
{commuun genus}

dag (ook: slag, dygn, seger, dygnet)
volume_up
day {znw.}
I dag är en historisk dag för parlamentet, en historisk dag för det utvidgade EU.
Today is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
Detta var en stor dag för Portugal, och en alldeles fantastisk dag för kvinnorna.
This was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.
Det finns inget behov av att återuppfinna hjulet dag efter dag.
There is no need, Mr President, to go on reinventing the wheel day after day.

Voorbeeldzinnen voor "dag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishI dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
The Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
SwedishAtt förenkla EU:s fonder är nyckelbegreppet i dag och det måste vi tillkännage.
Simplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
SwedishVi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
We broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
SwedishOmröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
The vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
SwedishDessutom äger utvecklingen i branschen i dag rum i såväl västra som östra Europa.
Nowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
SwedishJag beklagar att Fatuzzo inte är här i dag. Som det ser ut får jag ersätta honom.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
SwedishI dag har bara en vuxen av tio tillgång till möjligheter till livslångt lärande.
Today, only one adult in ten has access to opportunities for lifelong learning.
SwedishDe uppmanar oss också att vara mottagliga och ge dem garantier, särskilt i dag.
They are asking us also to be responsive and to reassure them, especially today.
SwedishKan ni bekräfta att kommissionären kommer hit i dag för att göra ett uttalande?
Can you confirm that the Commissioner will be with us today to make a statement?
SwedishLåt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
Let us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
SwedishI dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
SwedishI dag kommer vi att diskutera det ungerska ordförandeskapets verksamhetsprogram.
Today, we will discuss the programme of activities of the Hungarian Presidency.
SwedishKanske inte i dag, kanske inte på flera år, men att perspektivet faktiskt finns.
Perhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
SwedishJag tror att betänkandet som vi röstar om här i dag är ett väsentligt framsteg.
I believe the report on which we are voting today is a significant step forward.
SwedishJag välkomnar och stöder båda de betänkanden som vi diskuterar i dag.
Madam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
SwedishI dag hänvisade ni dock inte en enda gång till idén om ett EU med socialt ansvar.
But you did not refer once today to the concept of a socially responsible Europe.
SwedishI dag lägger han fram två förslag till ändringar i direktivet och förordningen.
Today he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
SwedishSlutligen är EU:s befolkning i dag tre och en halv gånger så stor som Rysslands.
Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.
SwedishDen andra delen, som i dag har väckt det allra största intresset, är artikel 186.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.