"chans" vertalen - Engels

SV

"chans" in het Engels

volume_up
chans {comm. gen.}
EN

"Chan" in het Zweeds

volume_up
Chan {eigenn.}
SV

SV chans
volume_up
{commuun genus}

chans (ook: möjlighet)
volume_up
shot {znw.} [spreek.] (chance)
This is your shot, your moment, not theirs.
Vi har bara en chans, så hör noga på.
All right team, we only get one shot at this so listen up!
I should give it another shot.
volume_up
break {znw.}
Vi verkar aldrig få en chans, eller hur?
We never seem to get a break, do we?
Jag hatar att säga det, men jag har inte en chans, okej?
I hate to break it to you, but I don't stand a chance here, OK?
We'll cut the kid a break.
Jag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Vi måste ge näringslivet en andra chans, och näringslivet måste ta denna andra chans.
We must give the industry a second chance and the industry must grasp this second chance.
Det finns en chans att dessa ändringsförslag ändå kommer att antas på torsdag.
There is every chance that these amendments will be adopted on Thursday nevertheless.
chans (ook: bön, bedjande)
volume_up
prayer {znw.}
Mojos försvar måste verkligen storspela... om de ska ha chans att vinna delstatsmästerskapet.
Mojo defense is really gonna have to step it up if they have a prayer of winning the state championship.
chans
Laekenmötet blir en ny chans för den gemensamma invandrings- och asylpolitiken.
Laeken is going to be a new opportunity for the common immigration and asylum policy.
Till den rättsordningen hör rätten till en chans att utforma sitt eget liv.
This rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
Jag tror att biobränslet innebär en stor chans för jordbruket.
I believe that biofuels represent a great opportunity for agriculture.

Synoniemen (Zweeds) voor "chans":

chans

Voorbeeldzinnen voor "chans" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishHär kan alltså även mindre städer få en chans inom ramen för Urban-programmet.
So this means that smaller cities can also be supported under the URBAN programme.
SwedishDamen, det finns inte en chans...... i helvete att jag ska ge bort ett rum gratis.
Lady, there ain't no way in hell I'm going to give you a room here for free.
SwedishDet finns inte en chans att man kan göra allt för en person om man går till överdrift.
You know, there's no way that you can do anything for anyone if you overdo things.
SwedishEn sådan övergångsperiod skulle åtminstone ge dem en chans att planera sin framtid.
Such a transitional period would at least give them the ability to plan their future.
SwedishFör det första är detta vår sista chans att behandla betänkandet, precis som hon säger.
Mr President, I should like to support Mrs Eriksson’ s request for three reasons.
SwedishMen de som misslyckas har 37 gånger så stor chans att lyckas andra gången.
But the people who fail are 37 times more likely to succeed the second time.
SwedishDetta kommer också att vara vår chans att lösa Europas långvariga paradox.
This will also be the time to solve the long-standing paradox of Europe.
SwedishDessa länder har ingen chans att konkurrera utan fortsatt stöd från EU.
Those countries cannot possibly compete without further European support.
SwedishNi hade aldrig haft en chans att säga det där i ett ofritt parlament.
If the Parliament was not free, you would not even have been able to make that speech.
SwedishSom socialdemokrater anser vi att hållbar energi måste få en rättvis chans.
As social democrats, we feel that sustainable energy must be given a fair crack of the whip.
SwedishProjektet Aktiv Student på Campushallen ger LiU:s studenter en chans att komma av sofflocket.
Anna Ekström began as a chairperson for Saco’s students and she liked to make waves.
SwedishDu var nämligen tvungen att höra till klubben, annars hade du inte en chans.
Because you had to belong to the club or you did not get a look in.
SwedishI Ungern kämpar 11 städer om denna underbara chans att få visa upp sig för Europa.
In 2010, Hungary and Germany will host and provide a site for the Capital of Culture of Europe.
SwedishNej, det finns inte en chans att han skulle förorena stället för ett skämt.
No, there is no way he would risk contaminating the site as a joke.
SwedishBarn i fattiga familjer har i genomsnitt mindre chans att nå en hög utbildningsnivå.
The children of poor families are, on average, less likely to reach a high level of education.
SwedishAtt samarbeta med framtiden för ögonen är vår enda chans om vi vill att demokrati skall uppnås.
We need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
SwedishOch om det lossnar vid 85 så finns det inte en chans att jag kommer 200 meter.
And if it came off at 85 there's no way I'm going 200 meters.
SwedishDessa hundar, som senare blir husdjur i mitt hemland, förtjänar en chans, respekt och god behandling.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
SwedishHur stora chans anser ni det är att Makedoniens anslutning kommer att prioriteras?
How do you rate Macedonia's chances for priority accession?
SwedishDeras chans att få utbildning minskar enormt på grund av att de bär vatten.
Their educational prospects are hugely diminished because they are the water-bearers, if you like.