SV bränna
volume_up
[brände|har bränt] {werkwoord}

1. "pengar", straattaal

bränna
volume_up
to blow [blew|blown] {ww.} (money)

2. ander

Miljömässigt sett är det lika bra att bränna gammal plast som att bränna ny olja för energiåtervinning.
It is just as good environmentally to burn old plastic as to burn new oil for energy recovery.
Kommer man att bränna ut ögonen på folk, stena kvinnor eller hugga av händerna på folk?
Will it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Engelsmännen kommer bränna ner den innan dom drar iväg till La Roque.
The English will burn it to the ground before they move to La Roque.
bränna (ook: hårdna, stelna, baka, steka)
bränna (ook: slösa)
volume_up
to blue [blued|blued] {ww.} [Br. Eng.]
bränna (ook: rengöra)
bränna (ook: steka, gassa)
Flyger över hela galaxen, letar efter något som de kan bränna upp.
Flying all around the galaxy...... looking for anything they could find to burn up.
Om utvecklingsländerna, inklusive nästan tre miljarder människor i Kina och Indien, tar efter den amerikanska konsumtionskulturen, då kommer vi att bränna upp vår planet.
If the developing nations, including almost three billion people in China and India, follow the American way of consumption then we will burn up our planet.
bränna (ook: rena, destillera)
bränna (ook: plågas, såra, röva, sticka)
Vill du att den här anemonen ska bränna dig?
Do you want this anemone to sting you?
They will... not sting you!
bränna (ook: sveda)

3. geneeskunde

bränna
När jag tog på mig arbetet visste jag att det var något som inte bara skulle ge rök, som vissa inlägg som görs här, utan också eld, som vi kunde bränna oss på.
When I took it on, I knew that this would be a report not only making smoke, like some of the speeches made here, but also made of fire, fire that could burn us.

Synoniemen (Zweeds) voor "bränna":

bränna
Swedish

Voorbeeldzinnen voor "bränna" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishSvaret är att ingen betalar de sociala kostnaderna för att bränna kol, gas och olja.
The answer is that nobody pays the social costs of burning coal, gas and oil.
SwedishDet låter heller inte som man skall bränna dessa hemma på sin bakgård.
Nor does it sound as if one should be burning them at home in one' s backyard.
SwedishAtt bränna ner läger, jaga människor längs gatorna är oacceptabelt!
Burning down camps, chasing people through the streets - this is unacceptable!
SwedishAtt bränna avfall och kalla det för materialutnyttjande är att tänja sin fantasi till det yttersta.
Burning waste and calling it recovery is stretching the imagination to the extreme.
SwedishAnnars skulle du ha fått bränna en son i stället för att välkomna en dotter.
Lf I'd let him fight Menelaus for her...... you'd be burning a son's body, not welcoming a daughter.
SwedishDet är mycket klokare miljömässigt sett att bränna detta trä som en energikälla i bostadshus.
It is a lot wiser ecologically if this wood is burnt as an energy source in people's houses.
SwedishDessa maskiner kom upp ur marken och började bränna upp allt.
This machine, it crawled out of the ground, started torching everything.
SwedishAtt bränna gas och kol skapar naturligtvis koldioxidutsläpp.
Burning gas and coal will, of course, result in CO2 emissions.
SwedishAtt bränna alla broar till dialog leder ingenstans.
Nothing will be achieved by removing all the bridges to dialogue.
SwedishOm den mörka energin finns kvar kommer stjärnorna bränna allt sitt kärnbränsle och sluta brinna.
If the dark energy remains around, the stars around us will use up their nuclear fuel, they will stop burning.
SwedishSorterade avfall kan man effektivt bränna genom så kallad samförbränning tillsammans med andra bränslen.
Sorted waste can be incinerated effectively together with other fuels in a so-called coincineration process.
SwedishVilken lättnad att de har slutat bränna kättare annars skulle jag brinna med besked nu.
Madam President, what a relief that they have stopped burning heretics or I would be well and truly alight by now.
SwedishOm vi fortsätter att bränna fossila bränslen måste EU upprätta goda handelsförbindelser med Ryssland.
If we continue with a policy of burning fossil fuels, the EU will need to establish good commercial relations with Russia.
SwedishVi måste godta att vi måste bränna ett stort antal äldre nötkreatur för att återställa konsumenternas förtroende.
We have to accept that we will have to incinerate a great many of the older cattle in order to restore consumer confidence.
SwedishHar man pengar ska man bränna dem.
What good's having dough unless you spend it, huh?
SwedishDet är inte praktiskt att samla in, bränna och genomföra en fullständig epidemiologisk undersökning på varje avlidet djur.
It is not practicable to collect, incinerate and carry out a full epidemiological investigation on each fallen animal.
SwedishDen offentliga debatten är så gott som utslutande inriktad på förnybara energikällor och på att begränsa följderna av att bränna fossila bränslen.
The public debate focuses almost exclusively on renewables and limiting the impact of burning fossil fuels.
SwedishGasen som bildas på soptipparna kan brännas, men avfallsmängderna bör inte ökas bara för att vi skall kunna bränna allt mer gas.
Landfill site gas can be burned, but the volume of waste should not be increased just so that more gas can be burned than before.
SwedishÄr det inte bättre att bränna djur som är äldre än 30 månader, i stället för att köpa upp för mycket av detta gamla nötkött genom intervention?
Is it not better to incinerate animals over 30 months old rather than start putting too much of this old beef into intervention?
SwedishDu kan bränna någon!