"amortera" vertalen - Engels

SV

"amortera" in het Engels

SV amortera
volume_up
[amorterade|har amorterat] {werkwoord}

1. algemeen

amortera (ook: överlåta, inlösa)
volume_up
to amortize [amortized|amortized] {ww.} [Am. Eng.] (pay off a debt)

2. zakelijk

amortera
Hur skall man parallellt be gamla monopol om att nu klara av fullständig konkurrens när de måste fortsätta att amortera tunga investeringar som är produkten av de politiska valen från det förflutna.
By the same token, how can we ask the former monopolies to now become totally competitive, when they still have major investments to pay off, the product of yesterday's political choices?
amortera (ook: återbetala)
Stabilitetspakten skall inte prioriteras, och det kan inte beslutas att extra inkomster i statsbudgeten uteslutande skall användas för att amortera av statsskulden.
We cannot bring the Stability Pact forward and rule that government surpluses are to be used exclusively for repaying the government deficit.
Efter att ha uppmuntrats att ta ut lån som de kanske inte hade råd att amortera fann de att de själva fick ta stöten av att inte kunna betala tillbaka lånen.
Having been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.

Voorbeeldzinnen voor "amortera" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishStabilitetspakten skall inte prioriteras, och det kan inte beslutas att extra inkomster i statsbudgeten uteslutande skall användas för att amortera av statsskulden.
We cannot bring the Stability Pact forward and rule that government surpluses are to be used exclusively for repaying the government deficit.