"överdrift" vertalen - Engels

SV

"överdrift" in het Engels

volume_up
överdrift {comm. gen.}

SV överdrift
volume_up
{commuun genus}

överdrift (ook: förstoring)
Vi får däremot inte gå till överdrift eller bli fanatiska när det gäller säkerheten.
Nevertheless, we must avoid exaggeration or fanaticism when it comes to security.
Det är ingen överdrift att säga att det är ekonomiskt försvarbart.
It is not an exaggeration to say that it is financially viable.
Jag menar att det inte vore någon överdrift att säga att det förhåller på precis motsatt sätt.
I think that it would be no exaggeration to say that the opposite is the case.
I regel brukar två överdrifter mötas: å ena sidan en merkantil kultur och å andra sidan en radikal kultur.
In general there are two kinds of excess: the mercantilist culture and the radical culture.
- att gå till överdrift och hamna i en återvändsgränd.
- to excess and into an impasse.
Genom dessa överdrifter har en majoritet av parlamentet gjort Europa en dålig tjänst.
Through these excesses a majority of this Parliament has done Europe a disservice.
överdrift
Vi vet alla att detta är en grov överdrift av förhållandena.
We all know that this is a vast overstatement of the case.
Jag skulle vilja skydda er för sådant, ty det var inte bara retorisk överdrift, det tjänar heller inte saken i sig.
I want to leap immediately to your defence, because it was not merely rhetorical overstatement, but above all did no service to the subject.
Jag tror inte att det avslutande uttalandet från konferensen, som hävdar att en ny tidsålder hade inletts för europeiskt samarbete, var en överdrift.
I do not think that the concluding statement from the conference, claiming that a new era had begun for European cooperation, was an overstatement.
Efter vad vi just har upplevt – ett ordförandeskap fullt av politiska överdrifter och skryt i medierna – anser jag att detta är ett mycket betydelsefullt steg framåt.
Following what we have just experienced – a Presidency full of political extravagances and boasting in the media – I believe this is a very significant step forward.
överdrift (ook: uppskov, nöje, eftergivenhet, förmån)
överdrift (ook: omåttlighet)
överdrift
överdrift
volume_up
stretch {znw.} [fig.]

Voorbeeldzinnen voor "överdrift" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishJag tror inte att de förslag vi lägger fram i detta betänkande går till överdrift.
I do not believe that the proposals which we make in this report are extravagant.
SwedishDet är ambitiöst, mer ambitiöst än kommissionens förslag, men ingen överdrift.
This is ambitious, more ambitious than the Commission's proposal, but not excessive.
SwedishDet finns inte en chans att man kan göra allt för en person om man går till överdrift.
You know, there's no way that you can do anything for anyone if you overdo things.
SwedishDet är ingen överdrift att säga att utsikterna i dag i regionen är mer oroande än på länge.
If we are not prepared to be courageous for moderation, how can we expect them to be?
SwedishGivetvis måste man göra något åt betalningsförseningarna, men det får inte gå till överdrift.
Of course we should do something to combat late payment but we should not exaggerate.
SwedishDet är ingen överdrift att säga att detta är ett ämne som vi har ett decenniums erfarenhet av.
It is fair to say that this is a subject about which we have a decade of experience.
SwedishDet vore heller ingen överdrift att säga att romerna har en mycket missgynnad position i Kosovo.
The report on the situation of the internal market will be ready in November.
SwedishMan kan med andra säga att litet krig är OK, bara man inte går till överdrift.
So you could say then, that a little bit of war is alright, as long as it is not disproportionate.
SwedishJag lovordar det arbete ni utfört, men vi ska väl inte gå till överdrift.
I commend the work you have done, but let us not exaggerate.
SwedishJag tror inte att de förslag vi lägger fram i detta betänkande går till överdrift.
They are consistent with what this Parliament has always demanded: more democracy and efficiency for the European Union.
SwedishDet är ingen överdrift att säga att utsikterna i dag i regionen är mer oroande än på länge.
It is not hyperbolic to say that the outlook today in the region is more worrying than it has been for some time.
SwedishDet är en överdrift, men ungdomarna är morgondagens EU och de kan aldrig få för mycket uppmärksamhet.
This is hyperbole, but there will never be too much attention paid to the young, the Europe of tomorrow.
SwedishFörpackningar är viktiga för att skydda produkten, men dubbla lager plast runt en liten brödbit är väl ändå en överdrift.
We should therefore not turn a blind eye to a few obstacles in European waste policy.
SwedishJag tar inte upp de positiva faktorerna eftersom andra har gjort det, ibland till överdrift.
I shall not dwell on the positive achievements of Amsterdam - others have already done so, excessively in some cases.
SwedishDet är ingen överdrift att säga att de är oroade.
To say that they are extremely worried is an understatement.
SwedishDet vore heller ingen överdrift att säga att romerna har en mycket missgynnad position i Kosovo.
Furthermore it would be a fair assessment to say that the Roma community is in a very disadvantaged position in Kosovo.
SwedishPrecis som allting annat som är en överdrift, är det absurt.
Like everything excessive, it is ridiculous.
SwedishJag tyckte att det var att gå till överdrift, men anser likväl att vi har gjort förbättringar i hela systemet.
I thought that excessive, but nevertheless believe that we have provided improvements throughout the system.
SwedishMen precis som denna övertygelse, som numera är näst intill religiös och inte längre ifrågasatt, är det en överdrift.
However, just like this belief, which is now almost religious and no longer subject to dispute, it is excessive.
SwedishJag skulle vilja påstå att det katastrofscenario som ni målar upp i betänkandet faktiskt har lett till en extrem överdrift.
I rather think that the doomsday scenario which you have conjured up in your report is highly exaggerated.