"IV" vertalen - Duits

SV

"IV" in het Duits

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "IV" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "IV" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishNi sade tidigare, herr Posselt, att Karl IV var luxemburgare precis som Lulling.
Sie haben gesagt, Herr Posselt, Karl IV. sei ein Luxemburger wie Frau Lulling.
SwedishGenom godkännandet av FUP IV, har vi kunnat bekräfta att vissa framsteg har gjorts.
Im Zusammenhang mit der Annahme des MAP IV konnten wir gewisse Fortschritte feststellen.
SwedishDe tjugo miljonerna under rubrik IV kan vi mycket väl använda till annat.
Diese zwanzig Millionen in Rubrik 4 können wir recht gut für andere Dinge verwenden.
SwedishVad gäller MAGP IV så förvånar det mig inte att vi fått skjuta upp detta till april.
Ich bin nicht überrascht, daß wir das MAP IV wieder einmal bis April verschieben mußten.
SwedishÄr kommissionen verkligen inte beredd att ompröva det förslag som GD IV har givit?
Ist die Kommission wirklich nicht bereit, den von GD IV gemachten Vorschlag zu überprüfen?
SwedishVi har även fått löftet att titel IV skall tillämpas med stor försiktighet.
Auch haben wir die Zusage erhalten, daß Kapitel IV äußerst behutsam angewendet werden soll.
SwedishFrågan om att färdigställa IPE IV gäller inte föredragningslistan.
Die Frage des IPE IV und dessen Vollendung betrifft nicht die Tagesordnung.
SwedishVi hoppas att dessa tekniska problem skall lösas nu i FUP IV.
Es ist zu erwarten, daß diese technischen Probleme jetzt im MAP IV gelöst werden.
SwedishJag anser det vara nödvändigt att avsluta Lomé IV och under en tid låta post-Lomé råda.
Ich halte das für notwendig, wenn wir Lomé IV abschließen und für einige Zeit Post-Lomé haben.
SwedishDärför gläder vi oss över förlängningen av den nuvarande FUP IV till den 31 december 2002.
Daher freuen wir uns über die Verlängerung des derzeitigen MAP IV bis zum 31. Dezember 2002.
SwedishTa till exempel kategori IV: utgifterna för Kosovo kommer att spränga ramarna för den kategorin.
Nehmen wir die Kategorie IV. Die Ausgaben für den Kosovo werden diese Kategorie sprengen.
SwedishI avdelning III i Euratomfördraget skall kapitlen I, II och III numreras om till II, III och IV.
In Titel III des EAG-Vertrags werden die Kapitel I, II und III zu den Kapiteln II, III und IV.
SwedishTillbaka till FUP IV, men bara för att göra en precisering.
Ich möchte auf POP IV zurückkommen, um lediglich etwas klarzustellen.
SwedishMen de medel som behövs måste föras in under rubrik IV i budgetplanen.
Aber die notwendigen Mittel müssen unter der Rubrik IV der Finanziellen Vorausschau aufgebracht werden.
SwedishOm det inte finns något block, hopp till den sista kolumnen, IV.
Ist kein Block vorhanden, dann Sprung in die letzte Spalte IV.
SwedishMisslyckandet beror också på att FUP IV och de tekniska åtgärderna inte har antagits av rådet.
Frustration auch, weil die MAP IV und technischen Maßnahmen vom Rat nicht verabschiedet worden sind.
SwedishGeneraldirektorat IV bör bevisa att det är en pålitlig myndighet.
Das Generaldirektorat IV der Kommission sollte sich als verläßliche Obrigkeit unter Beweis stellen.
SwedishDetta hindrar dock inte att summan under rubrik IV är låg, eller snarare, förkvävande.
Nichtsdestotrotz ist die Obergrenze von Rubrik 4 nach wie vor zu niedrig, um nicht zu sagen erdrückend niedrig.
SwedishSlutligen, bilagorna II, IV och V är som ni vet direktivets kärna.
Abschließend noch die Anlagen II, IV und V, die wie Sie wissen, den Schwerpunkt der Richtlinie ausmachen.
SwedishFörklaring från Konungariket Nederländerna om artikel IV-440
Erklärung des Königreichs der Niederlande zu Artikel IV-440

Andere woorden

Swedish
  • IV

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Engels woordenboek.