"ITER" vertalen - Duits

SV

"ITER" in het Duits

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "ITER" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "ITER" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDessutom uttalade EU sin uppskattning för Rysslands stöd för ITER.
Zudem schätzt die EU die Unterstützung Russlands beim Projekt ITER hoch ein.
SwedishMen vi måste ha som målsättning att göra ITER till ett next step.
Doch das Ziel muss darin bestehen, ITER als next step zu behandeln.
SwedishVissa tredjeländer är också delaktiga i ITER, nämligen Förenta staterna, Ryssland, Japan och till och med Kina.
Auch Drittländer sind an ITER beteiligt: die USA, Russland, Japan und sogar China.
SwedishJag hoppas att vi kommer att uppnå fusion via ITER.
Mit Hilfe von ITER werden wir, wie ich hoffe, die Fusion zustande bringen.
SwedishFör det tredje välkomnar jag inte Indiens engagemang i ITER.
Drittens bin ich gegen eine Beteiligung Indiens am ITER.
SwedishVi måste ge vårt fullständiga stöd till ITER och kärnfusion.
Man muss alles auf den ITER und die Kernfusion setzen.
SwedishDärför är utgiftstaket på 200 miljoner euro som kommissionen fastställt för ITER-programmet fel.
Die Obergrenze von 200 Millionen Euro, die die Kommission für das Programm ITER festgesetzt hat, ist ein Fehler.
SwedishITER-programmet bör också ge sådant stöd till energiindustrin, vilket nämndes av min kollega.
Das ITER-Programm sollte solche Unterstützung auch für die Energieindustrie bieten, wie mein Kollege bereits erwähnte.
SwedishDetta instrument samt det internationella ITER-avtalet utgör den nuvarande grunden för vårt samarbete.
Dieses Instrument ist neben der internationalen Vereinbarung ITER derzeit die Grundlage für unsere gemeinsame Arbeit.
SwedishDet ligger i Europas intresse att hålla fast vid ITER.
An ITER festzuhalten, ist im Interesse Europas.
SwedishI detta sammanhang vill jag särskilt framhålla det historiska beslutet om att inleda ITER.
In diesem Zusammenhang möchte ich insbesondere die getroffene historische Entscheidung über die Inangriffnahme des ITER anführen.
SwedishJag är relativt skeptisk till om ITER kommer att utvecklas inom detta ramprogram eller inte, men vi får se.
Was den Fortgang von ITER innerhalb dieses Rahmenprogramms angeht, so bin ich recht skeptisch, aber wir werden ja sehen.
SwedishJag är för att behålla budgeten för forskning inom termonukleär fusion utan att inkludera kostnaderna för ITER.
Ich bin für die Beibehaltung des Haushalts für thermonukleare Fusionsforschung, ohne die Kosten von ITER hier einzurechnen.
SwedishBarn sväIter, politiker blir feta.
Babys sterben vor Hunger, Politiker werden reich,
SwedishFörnybar energi behöver för närvarande främjas på en nivå som minst motsvarar det som ges till ITER- eller Euratomprogrammen.
Die erneuerbare Energie benötigt derzeit eine dem ITER- oder Euratom-Programm zumindest gleichwertige Förderung.
SwedishJag smäIter inte in på picknickar.
Ich passe nicht auf ein Familienpicknick.
SwedishSkorna smäIter!
SwedishUr denna synvinkel är jag glad över att utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi föreslår en anslagsökning till reaktorn ITER.
Aus diesem Grunde bin ich erfreut darüber, dass der Ausschuss für Industrie vorschlägt, mehr Finanzmittel für den Reaktor ITER zur Verfügung zu stellen.
SwedishDet bästa exemplet på en gemensam vinst som har uppnåtts genom ett gemensamt finansierat projekt är fusionsenergiforskningen inom ramen för ITER-projektet.
Das beste Beispiel für einen gemeinsam, durch ein gemeinsam finanziertes Projekt erzielten Nutzen ist die Fusionsenergieforschung im Rahmen des ITER-Projekts.
SwedishITER, om man väljer en av EU: s medlemsstater till dess placeringsort, för med sig enormt mycket know-how till Europa, högklassigt tekniskt kunnande och ny teknik.
ITER bringt Europa - vorausgesetzt, es wird in einem Mitgliedstaat der EU angesiedelt - gewaltiges neues Know-how, hochklassiges technisches Können und neue Technologien.

Andere woorden

Swedish
  • ITER

Meer in het Nederlands-Duits woordenboek.