"IP" vertalen - Duits

SV

"IP" in het Duits

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "IP" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "IP" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishDessutom händer det att vissa Internetleverantörer tilldelar samma IP-adress till fler än en person.
Außerdem vergeben einige Internetanbieter die gleiche IP-Adresse an mehrere Nutzer.
SwedishDu kan ange en IP-adress eller ett adressintervall.
Geben Sie entweder eine einzelne IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen an.
SwedishGoogle försöker då avgöra automatiskt var du befinner dig med hjälp av bland annat din IP-adress.
Google versucht dann, Ihren Standort anhand Ihrer IP-Adresse und anderer Faktoren zu ermitteln.
SwedishGoogle identifierar kundernas IP-adress (Internet Protocol) för att avgöra var de befinner sig.
Google identifiziert die IP-Adresse (Internet Protocol) eines Kunden, um seinen Standort zu ermitteln.
SwedishOm du använder Mailhämtaren med ett annat Google Mail-konto visas en IP-adress från Google.
Falls Sie den E-Mail-Abruf für ein anderes Google Mail-Konto verwenden, wird eine Google IP-Adresse angezeigt.
SwedishNär den automatiska trafiken har upphört bör spärren för din IP-adress försvinna automatiskt.
Sobald der automatisierte Datenverkehr eingestellt wurde, sollte Ihre IP-Adresse nicht mehr blockiert werden.
Swedish176.168.1.1blir värdet för IP-adressen: 176.168.1.1Du kan även ange ett IP-adressintervall.
176.168.1.1dann lautet der Wert der IP-Adresse: 176.168.1.1Sie können auch einen Bereich von IP-Adressen angeben.
SwedishVi kanske identifierar din IP-adress felaktigt.
Möglicherweise können wir Ihre IP-Adresse nicht richtig ermitteln.
SwedishOm din kampanj exempelvis är inriktad på Frankrike kan en kund med en spansk IP-adress se din annons på Google.fr
Ein Kunde mit einer spanischen IP-Adresse kann dann Ihre Anzeige sehen, wenn er eine Suche auf Google.fr
SwedishI det fallet betyder inte flera klick från samma IP-adress att någon klickar på din annons flera gånger.
In diesem Fall bedeuten mehrere Klicks von derselben IP-Adresse nicht, dass jemand mehrmals auf Ihre Anzeige geklickt hat.
SwedishVi listar den IP-adress som fått åtkomst till e-posten, den anslutna platsen samt tid och datum.
Wir führen die IP-Adresse auf, mit der auf Ihre E-Mails zugegriffen wurde, den zugehörigen Standort sowie die Uhrzeit und das Datum.
SwedishEtt intranät är ett lokalt nätverk som används för TCP / IP -kommunikation med överföringsprotokollet HTTP.
Mit Intranet werden lokale Netzwerke in Firmen bezeichnet, die zur Kommunikation TCP/IP und als Übertragungsprotokoll HTTP verwenden.
SwedishUtesluta specifik IP-adress:
SwedishDu kan behöva hjäIp.
SwedishSå mekanismen, som jag tidigare sa, för att åstadkomma detta är att du måste ta ner vem som helst som leder till de utpekade IP-adresserna.
Wie ich bereits sagte, besteht der Mechanismus dafür darin, dass man jeden außer Gefecht setzen muss, der auf diese IP-Adressen hinweist.
SwedishDu kan ange värdnamn, IP-adresser, och domänmasker (dvs ange [*.]google.com för att matcha allt från google.com och www.google.com, men inte othergoogle.com).
Sie können Hostnamen und IP-Adressen sowie bestimmte Domain-Masken eingeben. ~~~ Geben Sie zum Beispiel [*.]google.com
SwedishOm du vill utesluta intern trafik från dina rapporter kan du filtrera bort en specifik IP-adress eller ett IP-adressintervall.
Wenn Sie interne Zugriffe aus Ihren Berichten ausschließen möchten, können Sie eine bestimmte IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen herausfiltern.
SwedishHjäIp mig då.
SwedishOm du vill utesluta trafik från dynamiska IP-adresser kan du använda en JavaScript-funktion för att skapa en cookie på dina interna datorer.
Sie können Zugriffe von dynamischen IP-Adressen ausschließen, indem Sie eine JavaScript-Funktion verwenden. ~~~ Damit setzen Sie ein Cookie auf Ihren internen Computern.
SwedishOm man går in här och ser att någon med ett anonymt IP-nummer, ändrade den här sidan och tycker att det är misstänkt så kan de direkt se alla ändringar, markerade i rött.
Jemand schaut es sich an, der kann sofort die Änderungen in rot hervorgehoben sehen, um zu sehen, ok, nun, diese Worte wurden geändert und Ähnliches.

Andere woorden

Swedish
  • IP

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.