"I åratal" vertalen - Duits

SV

"I åratal" in het Duits

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "I åratal" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "I åratal" in Duits

i voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "I åratal" in het Duits

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

SwedishI åratal har den colombianska regeringen reagerat med beklagande axelryckningar.
Seit Jahren reagiert die kolumbianische Regierung mit bedauerndem Achselzucken.
SwedishVi har i åratal krävt, och vi kommer att fortsätta att kräva, en sådan dialog.
Seit Jahren fordern wir einen solchen Dialog und werden das auch weiterhin tun.
SwedishDessa produkter är säkra och har varit tillgängliga för konsumenterna i åratal.
Diese Produkte sind unbedenklich und seit Jahren im Freiverkauf erhältlich.
SwedishDet är ett mycket gammalt ärende som har varit på tapeten här i åratal.
Es geht um eine alte Geschichte, die wir schon jahrelang mit uns herumschleppen.
SwedishPesticiderna, som hällts ut i åratal, har förstört allt och torkat ut sjön.
Die jahrelang versprühten Pestizide haben alles zerstört, und den See ausgetrocknet.
SwedishI åratal har Europaparlamentets egen budget bestått av 10 procent luft.
Über Jahre hinweg hat es im Haushalt des Europäischen Parlaments 10 % Luft gegeben.
SwedishDe har i åratal sagt att det inte finns någon palestinsk partner för fred.
Jahrelang haben sie erklärt, es gebe keinen palästinensischen Partner für den Frieden.
SwedishEuropaparlamentet tar sitt ansvar, för vi har alla varit engagerade i åratal.
Das Parlament ist engagiert, weil wir alle seit Jahren engagiert sind.
SwedishDet är alltid val i något av länderna vilket förlamar reformerna i åratal framåt.
In einigen Ländern finden ständig Wahlen statt, und die Reformen werden jahrelang verschleppt.
Swedish– Vi har vetat i åratal vad denna diktator har sysslat med på andra sidan av vår östra gräns.
   – Wir wissen seit Jahren, was dieser Diktator hinter unserer Ostgrenze tut.
SwedishI åratal har den andel av den europeiska budgeten som går till jordbruket stadigt minskat.
Seit Jahren geht der Anteil des Agrarhaushalts am europäischen Haushalt ständig zurück.
SwedishI åratal har Europaparlamentet förespråkat internationella avtal rörande humana fångstmetoder.
Seit Jahren kehrt das Thema " Tellereisen " regelmäßig auf die Tagesordnung zurück.
SwedishVi har haft det på papper i åratal, men det har inte genomförts i praktiken.
Das haben wir seit Jahren auf dem Papier, aber in der Realität findet es keinen Niederschlag.
SwedishMen vi vill ha saker som vi kommer att älska i åratal, inte bara saker.
Aber wir wollen Dinge, die wir jahrelang lieben werden, nicht einfach irgendwelches Zeug.
SwedishÖverfisket har pågått i åratal, och det har orsakat mindre fångster.
Es hat eine jahrelange Überfischung gegeben, und dadurch sind die Fänge zurückgegangen.
SwedishAtt priserna i euroområdet har varit stabila i åratal är ingen tvistefråga.
Unstrittig haben wir in der Eurozone seit Jahren Preisstabilität.
SwedishI åratal har vi vunnit förtroende genom en balanserad politik.
Seit Jahren haben wir viel Vertrauen gewonnen durch eine ausgewogene Politik.
SwedishVi vill inte att tvisten skall släpa sig fram i domstolar i åratal.
Wir wollen nicht, daß sich dieser Streit jahrelang vor Gericht hinzieht.
SwedishVi har här i åratal ignorerat det som har skett i Kosovo i fråga om förtryck i 10 års tid.
Wir haben hier Jahre lang ignoriert, was seit 10 Jahren an Unterdrückung im Kosovo passiert.
SwedishVi har haft lösningar i åratal, men de har inte blivit verklighet.
Seit Jahren liegen doch entsprechende Beschlüsse vor, aber die Realisierung stimmt nicht.

Andere woorden

Swedish
  • I åratal

Meer in het Nederlands-Engels woordenboek.