CS

trápit {werkwoord}

volume_up
A pokud tomu uvěříte, věci jako tohle vás nebudou trápit.
And if you believe that, then stuff like this doesn't bother you.
trápit (ook: mučit)
trápit (ook: bolet, churavět)

Voorbeeldzinnen voor "trápit" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechJinak zde budeme mít neustálý problém, neustále nás bude trápit bolest v krku, která bude sužovat celou Evropu.
Otherwise we shall have a permanent problem here, a permanent pain in the neck for the whole of Europe.
CzechUvolňuje se tím 8 % celosvětových emisí CO2 a můžeme náš průmysl trápit, jak chceme, ale nevyřeší to.
8% of the whole world's CO2 emissions are released in so doing, and we can savage our industry as much as we want, it cannot deliver that.
CzechNicméně podstatné je, že jakákoli politika se musí soustředit na pacienty a ti by se neměli trápit náklady, bezpečností a kvalitou.
However, the bottom line is that patients must be at the core of any policy and should have no worries about costs, safety and quality.
CzechSrbsko by udělalo dobře, kdyby využilo své početné talenty a potenciál a svým sousedům v regionu bylo příkladem, raději než aby je nechalo trápit se z důvodu srbské vzdorovitosti.
Serbia would do well to use its abundant talents and potential to act as an example to its neighbours in the region, rather than leaving them to languish because of Serbian recalcitrance.