"projekce" vertalen - Engels

CS

"projekce" in het Engels

CS projekce
volume_up
{vrouwelijk}

Voorbeeldzinnen voor "projekce" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechProjekce na rok 2020 vykazovala růst na 208 milionů tun, od toho pak bylo odečteno 20 %.
The projection for 2020 was a rise to 208 million tonnes, from which the 20% was then to be subtracted.
CzechMůže se také dále zlepšit důvěra a zahraniční obchod může oživit silněji, než předpokládají projekce.
Confidence may also improve further and foreign trade may recover more strongly than projected.
CzechV hospodářské analýze hrají důležitou roli makroekonomické projekce odborníků Eurosystému.
The Eurosystem's staff macroeconomic projection exercises play an important role in the economic analysis.
CzechJe to rozšířená realita projekce a mapovací systém, nebo také nástroj pro vyprávění digitálního příběhu.
It's an augmented reality projection tracking and mapping system, or a digital storytelling tool.
CzechV tomto případě – je to venkovní projekce pro Singapur na obřích obrazovkách, co jsou třeba na Times Square.
So in this case, it's an outside projection for Singapore on these giant Times Square-like screens.
CzechProjekce našich hodnot a lidských práv je nezbytná pro všechno, co v Evropské unii a v širším světě děláme.
The projection of our values and human rights is essential to everything that we do in the European Union and in the wider world.
CzechProjekce stoupá a odečte se 20 %.
The projection goes up and the 20% is subtracted.
Czech(Projekce filmu)
CzechRoční míra inflace by tedy měla podle projekce zůstat v letech 2006 a 2007 na zvýšené úrovni, přičemž v tomto výhledu převládají jednoznačně proinflační rizika.
To sum up, annual inflation rates are projected to remain elevated in 2006 and 2007, with risks to this outlook remaining clearly on the upside.
CzechV tomto ohledu jsou projekce klíčové pro jasnější vyhodnocení perspektivy hospodářského vývoje a krátkodobých až střednědobých výkyvů inflace od dlouhodobého trendu.
In this respect, they are a key element in sharpening the assessment of economic prospects and the short to medium-term fluctuations of inflation around its trend.