"přihlásit se" vertalen - Engels


Bedoelde je:příhlásit se
CS

"přihlásit se" in het Engels

CS

přihlásit se {wederkerend werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Chtěla bych uvést jen jednu poznámku, že lituji neochoty Rady přihlásit se k tomuto společnému registru.
I should just like to make one remark to say that I regret the Council's reluctance to sign up to this common register.
přihlásit se (ook: zaprotokolovat, zapsat se)
přihlásit se
Zadejte uživatelské jméno a heslo a klepněte na tlačítko Přihlásit se.
Type the user name and password, and then click Log On.
Přihlásit se „k systému“ a odhlásit se „z něj“ znamená totéž jako přihlásit se „do systému“ a odhlásit se „od něj“.
"Sign in to" and "sign out of" mean the same as "log on to" and "log out from", respectively.
Můžete počítač zamknout nebo umožnit jiné osobě přihlásit se do počítače pomocí funkce Rychlé přepínání uživatelů.
You can choose to lock the computer or to allow someone else to log on to the computer by using Fast User Switching.
Chtěla bych uvést jen jednu poznámku, že lituji neochoty Rady přihlásit se k tomuto společnému registru.
I should just like to make one remark to say that I regret the Council's reluctance to sign up to this common register.
Create your AdWords account today.Start nowOr sign in to see help for your account.Sign in
Klikněte na tlačítko Přihlásit se v pravém horním rohu obrazovky.
Click the Sign in button located in the upper-right corner of the screen.
Pravděpodobně bude nutné přihlásit se pomocí účtu společnosti Microsoft.
You might need to sign in with your Microsoft account.
2. "k"
přihlásit se
Jakmile kód obdržíte, zadejte ho do pole Kód na jedno použití a klikněte na tlačítko Přihlásit se.
After you receive the code, enter it in the Single-use code box, and then click Sign in.
Klikněte na položku Přihlásit se, zadejte e-mailovou adresu a heslo a poté zaškrtněte políčko Zapomenout uživatele.
Click Sign in, enter your email address and password, and then select the Forget me check box.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo rodiče, který má být primárním rodičem, a klikněte na tlačítko Přihlásit se.
Enter the email address and password of the parent you want to be the primary parent, and then click Sign in.

Vergelijkbare vertalingen voor "přihlásit se" in Engels

přihlásit werkwoord
se voorzetsel
English
se voornaamwoord
sát werkwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "přihlásit se" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechVyberte barvu a symbol pro kalendář a klikněte na tlačítko Přihlásit se k odběru.
Select a color and charm for the calendar, and then click the Subscribe button.
CzechK odběru informačních kanálů se lze přihlásit přímo z aplikace Internet Explorer.
Підписка на інформаційні канали безпосередньо у браузері Internet Explorer.
CzechJedná se o konkrétní část webové stránky, k jejímuž odběru se můžete přihlásit.
A Web Slice is a specific portion of a webpage that you can subscribe to.
CzechPokud kliknete na oblast WebSlice, zobrazí se dotaz, zda se chcete přihlásit k jeho odběru.
If you click a Web Slice, you will be asked if you want to subscribe to it.
CzechPotřebujeme kampaň, která by zvýšila povědomí a usnadnila americkým ateistům přihlásit se k ateismu.
We need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
CzechChcete-li získávat obsah automaticky, je třeba se přihlásit k odběru informačního kanálu.
To get content automatically, you should subscribe to a feed.
CzechMáme také pod kontrolou, kdo se může přihlásit do vašeho účtu a kdo si může prohlížet vaše přehledy.
Please read How do I grant or restrict a user's access to specific profiles in my account?
CzechPřejděte na webovou stránku, která obsahuje informační kanál, k jehož odběru se chcete přihlásit.
Go to the website that has the feed you want to subscribe to.
CzechV poli Účty klepněte na diskusní server obsahující skupinu, k jejímuž odběru se chcete přihlásit.
In the Account(s) box, click the news server that contains the newsgroup you'd like to subscribe to.
CzechNyní zahájíme postup, kdy se můžeme přihlásit o slovo zvednutím ruky.
We are now going to start the Catch-the-Eye procedure.
CzechV zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Přihlásit se k odběru.
In the dialog box that appears, click Subscribe.
CzechMůžete se také přihlásit pomocí přihlašovacího jména a hesla AdWords, pokud je používáte.
Connect with and learn from other business owners
CzechV programu Průzkumník Windows stiskněte klávesu ALT a v nabídce Soubor pak klepněte na příkaz Přihlásit se jako.
In Windows Explorer, press ALT, click File, and then click Login as.
CzechVím, že v členském státě, který zastupuji, vracejí zemědělci nové mapy a musí se znovu přihlásit.
I know that, in the Member State that I represent, farmers are getting new maps out and have got to resubmit.
CzechKlepněte na diskusní skupinu, k jejímuž odběru se chcete přihlásit, a potom klepněte na tlačítko Přihlásit se k odběru.
Click the newsgroup you want to subscribe to, and then click Subscribe.
CzechChcete-li upravit nastavení synchronizace, dotkněte se položek Menu > Nastavení > Přihlásit se do služby Chrome > Synchronizace.
Touch Menu > Settings > Signed in to Chrome > Sync to adjust your sync settings.
CzechO dávky se můžete přihlásit v kterékoli zemi, kde na ně máte vy nebo druhý rodič vašich dětí nárok.
You can apply for family benefits in any country where you or your children's other parent are entitled to benefits.
CzechPřihlásit se k odběru online kalendáře a dostávat automatické aktualizace (tzv. odběr ICS nebo iCal)
Subscribe to a calendar online and receive automatic updates (known as an ICS subscription or an iCal subscription).
CzechMožná jsem se měl přihlásit o slovo a vznést procesní námitku v záležitosti týkající se zprávy pana Arlacchiho.
Perhaps I should have had the floor to raise a point of order on the matter regarding Mr Arlacchi's report.
Czechmoct přihlásit a místo toho se zobrazí chybová stránka.
account and might instead see an error page.