"nepružný" vertalen - Engels

CS

"nepružný" in het Engels

CS nepružný
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

Nacházíme se na konci plánovacího období, a proto je rozpočet obzvlášť nepružný.
We are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.
Považujeme tento návrh za příliš strnulý, příliš nepružný, a to je v aktuální situaci špatný signál, především pro trhy.
We consider this proposal to be too rigid, too inflexible, and it is the wrong signal in the current situation, particularly for the markets.
Tento rozpočtový proces ukázal, že víceletý finanční rámec je velice přísný a nepružný.
This budget procedure has shown that the Multiannual Financial Framework is very strict and inflexible.
Kdyby nebyl Parlament tak nepružný, měli bychom tolik potřebnou aktualizaci pravidel.
If the Parliament had not been so inflexible, then we would have a much needed update of the rules.
To ovšem také znamená, že rozpočet je nyní bez dostatečných rezerv, a tedy naprosto nepružný.
However, this means that the budget has become completely inflexible, failing to provide sufficient margin.
nepružný (ook: neelastický, neohebný)
nepružný (ook: neelastický)