"nahromadění" vertalen - Engels

CS

"nahromadění" in het Engels

CS nahromadění
volume_up
{onzijdig}

nahromadění (ook: akumulace, hromadění, nakupení)
Proto zátěžové testy musí zahrnovat nahromadění různých rizik.
Therefore, the stress tests must cover an accumulation of different risks.
Za nahromadění dluhu jsou zodpovědní jak dlužníci, tak věřitelé.
The debtors and the creditors are both responsible for the accumulation of debt.
Problémem v Japonsku bylo nahromadění událostí: záplavy, výpadek vnějšího přívodu elektřiny a přerušení komunikací.
The problem in Japan was the accumulation of events: flooding, loss of off-site power and disruption of communications.
nahromadění (ook: chumel, shluk, svazek, trs)
nahromadění (ook: mediální kampaň)
nahromadění (ook: shromáždění, vzor)
volume_up
muster {znw.}
nahromadění (ook: mediální kampaň)

Voorbeeldzinnen voor "nahromadění" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechA je to toto spojení, toto nahromadění technologie, které mě zaujalo.
And it's this combination, this cumulative technology, that intrigues me, because I think it's the secret to understanding what's happening in the world.