"nahrazující" vertalen - Engels

CS

"nahrazující" in het Engels

CS nahrazující
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

nahrazující (ook: dodávající)
nahrazující

Voorbeeldzinnen voor "nahrazující" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

CzechJe zřejmé, že obě směrnice zavádí účinný kompromisní systém nahrazující dnešní nejednotná nařízení.
We can see that these two directives can introduce an effective compromise system in place of today's fragmented regulations.
CzechČlenské státy mohou bez omezení stanovovat vlastní pokyny nahrazující standardizovanou metodologii návrhu Komise.
The Member States are free to set their own guidelines, replacing the standardised methodology of the Commission proposal.
CzechTi, kteří by zastavili či zakázali hlubokomořskou těžbu, musí vysvětlit, jak by nalezli stejně koncentrovaný zdroj energie nahrazující ropu.
Those who would stop or inhibit deep-water drilling must explain how they would find an energy-dense substitute for oil.