"เสาอากาศวิทยุ" vertalen - Engels

TH

"เสาอากาศวิทยุ" in het Engels

เสาอากาศวิทยุ [sao akat witthayu] {znw.}
TH

เสาอากาศวิทยุ [sao akat witthayu] {zelfstandig naamwoord}

1. algemeen
เสาอากาศวิทยุ (ook: เสาอากาศ, สายอากาศ)
2. transportwezen
เสาอากาศวิทยุ