"สรรเสริญเยินยอ" vertalen - Engels

TH

"สรรเสริญเยินยอ" in het Engels

TH

สรรเสริญเยินยอ {werkwoord}

สรรเสริญเยินยอ (ook: ลูกสาลี่, ประจบสอพลอ)