"บังเกิด" vertalen - Engels

TH

"บังเกิด" in het Engels

บังเกิด [bangkoet] {ww.}

TH บังเกิด [bangkoet] {werkwoord}

1. algemeen

บังเกิด (ook: คิดฝัน, คิด, กกนอน)

2. geneeskunde

บังเกิด

3. formeel